top of page
iStock-1329721114.jpeg
pxt-awb-color.png

รู้จักผู้สมัครให้มากขึ้นกับข้อมูลเชิงลึก

สี่ขั้นตอนง่ายๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์หาคนเก่งเข้าสู่องค์กร

Plan .png
Assess.png
Choose.png
Engage.png

หลักการทางวิทยาศาสตร์ในการคัดเลือกคนเก่งสู่องค์กร

ขั้นตอนที่ 3: เลือก | ข้อมูลผุ้สมัครเชิงลึก

ข้อมูลจากใบสมัครและการสัมภาษณ์เป็นการเริ่มต้นที่ดี แต่คุณรู้ได้อย่างไรว่าคุณกำลังเลือกคนที่ใช่ หรือบางทีคุณอาจมีผู้สมัครที่ยอดเยี่ยมสองคน แต่ไม่แน่ใจว่าใครเหมาะสมที่สุด

การเลือกผู้สมัครเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ หากคุณเลือกได้ถูกต้อง มันคือชัยชนะ หากคุณเลือกไม่ถูก องค์กรของคุณอาจต้องเสียเงินหลายบาท ไม่ต้องพูดถึงเวลาและความพยายามที่เพิ่มขึ้นในการสรรหาคนใหม่และแก้ไขความเสียหายใดๆ 
 

แบบประเมิน PXT Select™ จะเปรียบเทียบผลลัพธ์ของผู้สมัครกับข้อกำหนดของงานและให้ผลลัพธ์โดยรวมของ Job Fit ยิ่งผลลัพธ์ใกล้เป้าหมายมากเท่าไหร่ จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น ด้วยคุณสมบัติเฉพาะของ Job Fit PXT Select จะวัดความเหมาะสมโดยรวมกับบทบาทจากตัวแปรต่างๆ 20 ตัวที่ครอบคลุมรูปแบบการคิด ลักษณะพฤติกรรม และความสนใจ สิ่งนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นกลางสำหรับผู้สมัครทุกคนในกระบวนการคัดเลือก

Conversation Between Colleagues

เครื่องมือช่วยคัดเลือกค้นหาค้นเก่งให้กับองค์กร

Thinking-Fit-Bubble 1.png
Behavioral_Bubble.png
Interest-Bubble 3.png

สไตล์การคิด:

พวกเขาสามารถทำงานได้หรือไม่?

หรือที่เรียกว่าความสามารถทางปัญญา ซึ่งเป็นตัวชี้วัดอันดับหนึ่งของความสำเร็จในงาน กำหนดวิธีที่บุคคลประมวลผลข้อมูลสำหรับการแก้ปัญหา การสื่อสาร และทักษะการ
เรียนรู้

เรียนรู้ว่าผู้สมัครตรงกับความสามารถทางวาจาและตัวเลขที่ต้องการสำหรับบทบาทนี้มากน้อยเพียงใด ตัวอย่างเช่น ผู้สมัครสามารถเข้าใจคำสั่งที่ซับซ้อนได้หรือไม่? พวกเขาสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยอาศัยข้อมูลตัวเลขที่ซับซ้อนหรือไม่?

ลักษณะพฤติกรรม :

“พวกเขาทำงานอย่างไร”

การประเมินส่วนนี้วัดแนวโน้มและความชอบหลักของบุคคลจากลักษณะพฤติกรรมที่แตกต่างกัน 9 แบบ

เพื่อใช้เป็นตัววัดในการทำนายพฤติกรรมในอนาคต เรียนรู้ ตัวอย่างเช่น หากผู้สมัครมีแนวโน้มที่จะให้ความร่วมมือและทำงานภายใต้กฎเกณฑ์ หรือหากพวกเขามีแนวโน้มที่จะกำหนดทิศทางของตนเองและดำเนินการอย่างอิสระ

ผู้สมัครมีแนวโน้มที่จะทำงานด้วยความเร็วคงที่หรือพวกเขามักจะทำงานเร็วมากหรือไม่? ผู้สมัครชอบตัดสินใจอย่างรวดเร็วแม้ว่าจะมีข้อมูลจำกัดหรือไม่ หรือพวกเขาต้องการตัดสินใจอย่างรอบคอบมากขึ้นหรือไม่?

ความสนใจ :

“พวกเขาจะสนุกกับงานไหม”

ส่วนนี้ช่วยทำนายแรงจูงใจและความพึงพอใจที่อาจเกิดขึ้นกับงานที่กำหนด

 

ยิ่งความสนใจของพวกเขาสอดคล้องกับความต้องการของงานมากเท่าไร พวกเขาก็จะยิ่งสนุกกับมันมากขึ้นเท่านั้น

 

นี่เป็นสิ่งสำคัญเพราะเรารู้ว่าคนที่มีความสุขในงานของพวกเขามีประสิทธิผลมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีส่วนร่วมมากขึ้น

เครื่องมือแนะนำสำหรับกระบวนการนี้
  • Comprehensive Selection Report

  • Multiple Candidates Report

  • Sales: Comprehensive Report

  • Multiple Positions Report

Comprehensive Selection Report

รายงานนี้ช่วยให้คุณสามารถเปรียบเทียบบุคคลกับแบบจำลองการปฏิบัติงานกับงานที่กำหนด และพิจารณาว่าบุคคลเหล่านี้เหมาะสมกับบทบาทเพียงใด

Download Sample Report
pxtselect-comprehensive-selection-report.jpeg

Multiple Candidates Report

รายงานนี้ช่วยอำนวยความสะดวกให้คุณ  โดยสามารถเปรียบเทียบผู้สมัครหลายคนสำหรับตำแหน่งเดียวกัน ดังนั้นคุณจึงสามารถเลือกผู้สมัครที่เหมาะสมกับบทบาทได้มากที่สุด

Download Sample Report
Multiple Candidates Report.jpeg

Sales: Comprehensive Report

รายงานนี้มีประโยชน์เช่นเดียวกับรายงานการคัดเลือกที่ครอบคลุม แต่เน้นที่ตำแหน่งการขายเพื่อช่วยคุณเลือกคนที่เหมาะสมสำหรับทีมขายของคุณ

Download Sample Report
Sales- Comprehensive Report.png

Multiple Positions Report

รายงานนี้ให้องค์กรสามารถเปรียบเทียบผู้สมัครกับตำแหน่งที่เปิดว่างในตำแหน่งอื่นๆ  เมื่อคุณจ้างหลายตำแหน่งและต้องการความยืดหยุ่นในการคัดเลือก

Download Sample Report
Select multiple positions.jpeg

เราจะช่วยคุณได้อย่างไร

ลดความซับซ้อนของกระบวนการคัดเลือก

การมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กร

ลดอคติในการจ้างงาน

การบริหารจัดการต้นทุนทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

สร้างโมเดลต้นแบบคนเก่ง

ลดต้นทุนการจ้างที่ไม่ดี

การธำรงรักษาไว้ซึ่งพนักงาน 

เพิ่มความพึงพอใจของพนักงาน

bottom of page