top of page
Shadow on Concrete Wall

สร้างสังคมให้น่าอยู่

ตลอดชีวิตของเรา ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่ ชุมชนเป็นส่วนสำคัญของการดำรงอยู่ทุกวัน บางครั้งเราไม่เห็นหรือไม่เข้าใจถึงผลกระทบของมันอย่างถ่องแท้ และบางครั้งเราอาจคิดว่ามันไม่เกี่ยวข้อง

เราเชื่อว่าการตอบแทน ช่วยเหลือสังคมเป็นสิ่งสำคัญมาก และการตอบแทนคนรอบข้าง แม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตาม เรายังคงตอบแทนสังคมของเราต่อไปในอดีต เรามีโครงการมากมายเพื่อช่วยเหลือคนในชนบท โรงพยาบาล ทหาร ที่ต้องการอุปกรณ์ในการสอนเด็กเล็กในพื้นที่อันตราย

ตลอดระยะ 10 ปีที่ผ่านมา เราได้ช่วยเหลือบริจาคให้กับองค์กร โรงเรียน โรงพยาบาล มูลนิธิต่างๆเพื่อหวังสิ่งเล็กๆที่เราทำจะสามารถช่วยเหลือแก่ผู้ที่ต้องการได้ กิจกรรมที่ผ่านมาและเราได้มีส่วนช่วยเหลือและสนับสนุน

  • อุปกรณ์การศึกษาสำหรับโรงเรียนและหน่วยงานทหาร 3 จังหวัดภาคใต้

  • อุปกรณ์การแพทย์สำหรับมูลนิธิธรรมรักษ์ (วัดพระบาทน้ำพุ)

  • อุปกรณ์กล่องข้าวสำหรับเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร

  • สมทบทุนเพื่ออาคารเฉลิมพระเกรียรติ 80 พรรษามหาราชินี

  • อุปกรณ์การแพทย์สำหรับโรงพยาบาลที่ห่างไกลในจังหวัดลำพูน

  • บริจาคเงินสมทบทุนสร้างห้องความดันลบให้กับโรงพยาบาลพุทธชินราช จ. พิษณโลก

10441526_839425502802726_241788286534281
13680697_1080016458743628_24451720256504
12496012_1080004202078187_62174838985393
260443.jpg
S__13369378.jpg
92011356_2901508826594373_904723964570370048_n.jpeg
260450.jpg
Bird
Bird
260422.jpg
bottom of page