top of page
iStock-1254880085.jpeg

คำรับรอง

คำรับรองจากลูกค้า 

สถาบันทดสอบความยุติธรรม

แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บริษัท ปิงการไฟฟ้า จำกัด

บริษัท ปิงการไฟฟ้า จำกัด

สถาบันตรวจสอบอัศจรรย์

สถาบันตรวจสอบอัศจรรย์

สำนักงาน ก.พ. (สพฐ.)"โครงการเปิดบ้านนักเรียนทุน"

การฝึกอบรมสาธารณะ " การจัดการความขัดแย้ง "

สำนักการเงินการคลัง กระทรวงคลัง 

เป๊ปซิโก้ "โครงการผู้นำแห่งอนาคต"

BST Group - กรุงเทพมหานคร Synthetics 

ไทยประกันชีวิต

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT)

สยามไดกิ้นเซลส์

การฝึกอบรมสาธารณะ " การสื่อสารอย่างมั่นใจ "

เรื่องราวจากลูกค้าของเรา:

คุณวิสุทธ์ จิราธิยุต

"ยินดีบริการ Psychometric ทดสอบจากเป้าหมายของผู้เชี่ยวชาญด้านการบังคับโจมตีระดับบังคับเล...เจือและปัญญาเรียกร้องcompetncy และ ผู้เชี่ยวชาญระดับผู้เชี่ยวชาญที่กล้าพูด"_cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_

 

สถาบันไทย –เยอรมัน

"แบบทดสอบด้านเลื้ยงของ MissConsult ที่สถาบันฯ วัตถุประสงค์ฯ เรียกร้องตามวัตถุประสงค์ที่สถาบันฯ เล...วย ประโยชน์ระดับสูงในข้อร้องเรียนและนโยบายที่เกี่ยวข้องซักฟอกของสถาบันฯ อย่างเข้มงวด... รับอนุญาติให้อ่าน" 

สถาบันไทย – เยอรมัน "แบบทดสอบเลเ...ขียวนโยบายของ MissConsult ที่สถาบันฯ วางใจเลือกตาม ตามวัตถุประสงค์ที่สถาบันฯ เสริม เสริมรับรองด้านเล... ซักไซ้รับบริการเหล่านี้" คุณประดิษฐ์ภาษิต (วิภาววิภาว...)

ร.ศ.ด. ปริทรรศน์ พันธุบรรรงค์

"มีที่เสนอข้อเสนอโครงการที่มุ่งสู่เป้าหมายที่ต้องการจะหาเยื่...


 

สำนักงานกทช

"เลือกลูกค้าเพราะผู้ฟังได้เรียกร้องบริการ MissConsult ประสงค์ ชัดเจนเป็นเป้าหมาย และเมื่อได้ฟังในที่กำหน... ... ... มีใครจะได้ยินมากกว่านั้น ได้ยินชัดเจน ได้ยินชัดเจนคือ ได้ยินเป็นชัดเจน และเมื่อได้ฟังในระดับสูง... มีความเที่ยงตรง" 

คุณสาธิตอนันตโพ (มีระดับต้น , สำนักงานกทช)

TGI

" บรรดาผู้นำ อาจเลือกซื้อสินค้าได้ เพื่อความมุ่งหวัง ให้ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะตามควร"_cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_

คุณสมหวังบุญรักษ์จริญ (ผู้อำนวยการ PT, TGI)

สถาบันวิจัยสิทธ์

"ทดสอบของ MissConsult ทดสอบการทดสอบที่ทดสอบวัดเป้า ทดสอบศักยภาพ และทดสอบเครื่อ...ง แบบทดสอบ สามารถทดสอบปัญญาได้ กฎเกณฑ์ธรรมดาแบบธรรมดาแบบไม่มีเลื่อนพิกัดจุดเฉี่ยวการเค... และสายอาชีพเป็นผู้นำเข้า วว" 

คุณ นฤมล สาสิงห์ (รองแชมป์ กองบริหาร,สถาบันวิจัยสิงคโปร์)

บริษัท สี่พระยาหล่อ จำกัด (เดลินิวส์)

"ทราบ Aptitude ทดสอบจากโนเนม ได้ทดสอบแบบทดสอบ บุคลิกภาพเกี่ยวกับการทดสอบผลเป็นประหัตติเ...ติยะและคุ้มราคา ราคาแพง ทดสอบผลกับผลการทดสอบที่เฉียบเฉียบของ บริษัท สี่พระยาใช้ทดสอบแบบทดสอบ... ของ MissConsult เมื่อตั้งใจจะฟังความถูกต้องของข้อมูลกับทางบริษัทอื่นๆ" 

คุณณัฐิญา รุจิริวงศ์ (ผู้จัดการฝ่ายบุคคล, บริษัท สี่พระยาเว่ จำกัด (เดลินิวส์))

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

“ในฐานะผู้จัดการฝ่ายจัดหางาน/ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ผมขอแนะนำ MissConsult.com เกี่ยวกับการทดสอบว่าเป็นแบบทดสอบ Psychometric ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อสนับสนุนกระบวนการคัดเลือกผู้สมัครของเรา ช่วยคัดกรองผู้สมัครและช่วยให้เราเลือกประเภทผู้สมัครที่เหมาะสมที่สุดในแต่ละประเภท ของตำแหน่งการเปิด" 

อัมพร ปัญญาดิลก (ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน))

การแพทย์

“MissConsult มีเครื่องมือไซโครเมทริกมากมายที่เหมาะสำหรับผู้บริหาร EPT Test เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ได้รับความนิยมมากที่สุด โดยอิงจากแบบจำลองที่อธิบายบุคลิกภาพในแง่บวกและไม่คุกคาม ทำให้ HR ชื่นชมจุดแข็งของผู้สมัครในขณะที่รับรู้ คุณค่าของบุคลิกภาพที่แตกต่างจากผู้อื่น" 

James A. Smistiansen (ผู้จัดการ CAU, dMedica)

บมจกรุงไทย

"การตัดสินใจเลือกเลือกแบบทดสอบ แบบทดสอบ MissConsult 1. แบบทดสอบเหล่านี้สามารถวัดได้หลายแบบ 2. ทดสอบแล้วเ...ขะปัญญาทดสอบ 3. วัดผลได้ทันที 4. ทดสอบ"_cc1905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_

ศศิธร สิงคารวนิช (ปัญญาประดิษฐ์ - ฝ่ายการพนักงาน, บมจธนาคารกรุงไทย)

bottom of page