top of page
iStock-1186728491.jpg

Neuroscience for Leadership and Professional Development

Neuroscience  ประสาทวิทยาศาสตร์เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ โครงสร้าง, หน้าที่, ตลอดทั้งพฤติกรรมและการเรียนรู้เกี่ยวกับสมองมนุษย์ ซึ่งเป็นศาสตร์ที่พลิกวงการแพทย์ในด้านการพัฒนาและการเรียนรู้ของสมองมนุษย์ที่เกิดขึ้นได้อย่างไม่มีขีดจำกัดด้วยความรู้ดังกล่าว ทำให้เกิดค้นคว้า และค้นพบว่า ความคิดของมนุษย์ คือ ผลลัพธ์ของชีวิตมนุษย์ ที่ส่งผลโดยตรง ต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ
 
ทุกครั้งที่มนุษย์ ‘คิด’ เส้นใยประสาทในสมองจะเกิดการส่งสารเคมีเพื่อให้เกิดการกระทำหรือพฤติกรรม ซึ่งส่งผลโดยตรงต่ออารมณ์ ความมั่นใจและกำลังใจในการทำสิ่งต่างๆ การ ‘คิด’ ที่ ‘ถูกต้อง’ สามารถส่งผลให้มนุษย์หรือบุคคล สามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างมากขึ้น จากการค้นพบทางการแพทย์ เซลล์สมองของมนุษย์สามารถสร้างสารเคมีได้มากกว่า 10,000 ชนิด ดังนั้น การ ‘คิด’ ที่ ‘ถูกต้อง’ จึงเป็นหัวใจสำคัญในการทำให้มนุษย์สามารถใช้ศักยภาพได้แตกต่างกัน
 
จากการค้นพบดังกล่าว สามารถกล่าวได้ว่าสมองมีการเรียนรู้ตลอดช่วงวัยของวงจรชีวิตมนุษย์ การเรียนรู้และศักยภาพของมนุษย์ มีความสามารถไม่จำกัด ภายใต้การทำงานของสมอง ดังนั้น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการประสบความสำเร็จต่างๆ ถ้ากระทำบนพื้นฐานของประสาทวิทยาศาสตร์ โดยการทำความเข้าใจกับระบบการ ‘คิด’ ที่สามารถส่งผลต่อสมองที่ถูกต้องได้ ทำให้พบว่ามีผลในเชิงที่พิสูจน์ได้ ถึงการประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน พร้อม ด้วยสุขภาพที่ดี! เมื่อสมองทำงานดี ย่อมส่งผลผ่านสุขภาพกายใจ ที่แข็งแรง

MC-Neuroscience Programs ใช้หลักการของประสาทวิทยาศาสตร์ เป็นส่วนสำคัญของโปรแกรม โดยเรามุ่งเน้นการพิสูจน์ได้ผ่านผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ที่ M.I.S.S.CONSULT เราไม่เพียงเน้นการ ‘คิด’ เพราะ พวกเราทุกคน คิดได้กันเป็นเรื่องปกติ แต่ เราเน้น การ ‘คิดบนการกระทำ’ เพื่อให้เกิดการทำงานของสมองอย่างแท้จริง โดยมีรูปแบบที่เป็นลิขสิทธ์ของเรา สำหรับการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมที่เป็นอยู่ไปยังพฤติกรรมที่ต้องการ หรือ คาดหวังโดยรูปแบบ

MC-Neuroscience Programs

1. Coaching Program / The one-on-one  โปรแกรมการโค้ช / โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพแบบตัวต่อตัวคือโปรแกรมการโค้ชด้านประสาทวิทยาศาสตร์ของ M.I.S.S.CONSULT (MC Neuroscience Coaching Program) โดยโปรแกรมนี้เหมาะสำหรับผู้บริหารระดับสูง

2. Behavior Consultant Program / ปลดล็อคศักยภาพสูงสุดของทีมผู้บริหารและพนักงานด้วยโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันดับต้นๆ ของเรา โปรแกรมนี้ช่วยให้คุณดึงดูดพฤติกรรมที่ดีที่สุดออกมาจากทีม และพาพวกเขาไปสู่ความสำเร็จที่เหนือกว่า

M.I.S.S.CONSULT เราเข้าใจดีถึงความท้าทายในการจัดการกับปัญหาส่วนตัวหรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของแต่ละบุคคล เราจึงนำหลักการทางประสาทวิทยาศาสตร์มาใช้ เพื่อออกแบบกระบวนการและวิธีการที่เหมาะสมที่สุด เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะประสบความสำเร็จ โปรแกรมของเราจะประเมินศักยภาพและความเป็นไปได้ของผลลัพธ์สำหรับแต่ละบุคคล รวมทั้งแสดงรายงานความสำเร็จที่สอดคล้องกับสิ่งที่คาดหวังไว้ วิธีนี้จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง และวัดผลความก้าวหน้าของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

MC Program Methodologies.png
bottom of page