top of page

เกี่ยวกับเรา

M.I.S.S.CONSULT

หมายถึง

Management Intelligence Strategy for Success 
MISSCONSULT ก่อตั้งขึ้นในปี 2548 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาตนเองตามกรอบจิตวิทยาที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งพนักงานและบริษัท
 
MISSCONSULT ได้พัฒนาบริการให้คำปรึกษาที่จำเป็นเพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพของมนุษย์นั้น เรามีการทดสอบไซโครเมทริกสำหรับการคัดเลือกและการพัฒนาพนักงาน การให้คำปรึกษาด้านพฤติกรรม การฝึกสอนส่วนบุคคล และการฝึกอบรมแก่องค์กรและบุคคลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการที่มีคุณภาพสำหรับการประเมินและการพัฒนาตนเอง ทีมของ MissConsult ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่จิตแพทย์ นักจิตวิทยา และผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับการรับรองระดับสากลในด้านการพัฒนาตนเองและความเชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา ผลิตภัณฑ์และบริการของ MISSCONSULT ได้รับการออกแบบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาศักยภาพในตนเองและสร้างแรงจูงใจให้เข้าใจศักยภาพของตนเอง  
 
 
เราช่วยให้องค์กรเข้าใจพนักงานของพวกเขาได้ดีขึ้น เพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนพฤติกรรมไปสู่
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น สร้างความทะเยอทะยาน เพิ่มความสามาถในการแข่งขัน
 
 
1.  การเลือกการประเมิน:
 
ทุกองค์กรต้องการบุคลากรที่เหมาะสมเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละตำแหน่ง  พนักงานเหล่านี้จำเป็นต้องมีความสามารถในการเติบโตไปพร้อมกับบริษัท การค้นหาพนักงานในเชิงลึกจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตอบสนองความต้องการข้างต้น  เรามั่นใจในวิธีการของเรา และเรารับประกัน 100% หากลูกค้าไม่พอใจกับการเลือกผู้สมัคร เราจะคืนเงินให้เต็มจำนวน
 
2. ที่ปรึกษาด้านพฤติกรรม:
 
      “การกระทำของบุคคลขึ้นอยู่กับกระบวนการคิดและเจตนา บุคคลนี้สามารถชักชวนให้เต็มใจทำการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน”
MISSCONSULT เข้าใจหลักการข้างต้น และเราทราบดีถึงความต้องการขององค์กรที่ต้องการให้พนักงานปรับปรุงและทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ โปรแกรมการฝึกอบรมด้านพฤติกรรมได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของทั้งองค์กรและพนักงานเพื่อให้เกิดความเข้าใจและสร้างการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในเชิงบวกและยั่งยืน แต่ละหลักสูตรมีได้สูงสุดสิบคน
 
3. การให้คำปรึกษาและการโค้ช:
 
ทุกคนสามารถเข้าถึงศักยภาพของตนเองได้ อย่างไรก็ตาม เขาหรือเธอยังมีอุปสรรคที่จำกัดการพัฒนาของเขาหรือเธอ โค้ชมืออาชีพจะช่วยพัฒนาแผนเพื่อเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้เพื่อเติมเต็มศักยภาพอย่างเต็มที่ MissConsult เชื่อว่าการฝึกสอนจะต้องเป็นความร่วมมือระหว่างโค้ชที่ทุ่มเทให้กับเป้าหมาย วาระการประชุม และความตั้งใจของคุณ และผู้ฝึกสอนที่เต็มใจที่พร้อมจะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกในชีวิตของเขา หากไม่มีองค์ประกอบทั้งสอง ประสบการณ์การฝึกสอนผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จจะไม่เกิดขึ้น
 
Executive Coaching Service มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:
 
  • ในระยะเริ่มต้น โค้ชจะประเมินทัศนคติของผู้รับการฝึก ลักษณะบุคลิกภาพ และความพร้อมที่จะเป็นโค้ช นางสาวที่ปรึกษาจะจัดให้มีการทดสอบทางจิตและดำเนินการสัมภาษณ์
 
  • องค์กรหรือบุคคลจะได้รับผลการประเมินล่วงหน้า ผลลัพธ์เหล่านี้จะช่วยให้ผู้เข้ารับการโค้ชเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ในขั้นตอนนี้ คุณควรตัดสินใจว่าคุณเชื่อหรือไม่ว่าเป็นทางเลือกที่ใช้งานได้จริงในการดำเนินโครงการนี้ตามความคิดเห็นของเรา
 
  • หากคุณเชื่อว่าความท้าทายและเป้าหมายหลักจะบรรลุผลได้ผ่านโปรแกรมนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้พบกับโค้ชผู้บริหารของเรา 2-3 ท่าน และเลือกคนที่พวกเขาสบายใจที่จะทำงานด้วยมากที่สุด
 
  • เมื่อพวกเขาตัดสินใจแล้ว ทั้งบริษัทและโค้ชจะได้รับสัญญา ข้อตกลงการรักษาความลับ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม
 
  • ในช่วงเริ่มต้นของโปรแกรมการฝึกสอน โค้ชและผู้รับการโค้ชจะหารือเกี่ยวกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโปรแกรม เพื่อที่พวกเขาจะได้เริ่มทำงานในแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ โค้ชจะทำงานตามแนวทางการรักษาความลับที่ระบุไว้ในสัญญาเสมอ
 
เรามีบริการหลังการโค้ชเพื่อประเมินวัดประสิทธิภาพและการเติบโตของผู้รับการโค้ชโดยการรวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากการสำรวจที่เป็นความลับจากหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน และลูกน้องด้วยข้อมูลนี้ เราสามารถออกแบบวัตถุประสงค์การพัฒนาใหม่ได้หากจำเป็น
 
4. การฝึกอบรม:
 
เราให้การฝึกอบรมสำหรับความต้องการเฉพาะขององค์กรโดยใช้กลยุทธ์การฝึกอบรมเฉพาะของ MissConsult  เราสร้างความแตกต่างเนื่องจากขั้นตอนต่อไปนี้:
 
  • เพื่อสร้างการตระหนักรู้: ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมจะเข้าใจถึงรากเหง้าของข้อจำกัดในปัจจุบันและสาเหตุที่ทำให้เกิดข้อจำกัดเหล่านี้
  • เพื่อสร้างความเข้าใจ: กระบวนการฝึกอบรมมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมเพื่อช่วยในการปฏิบัติงานในประเด็นที่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้คู่มือนี้เป็นแผนจริงในการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง
  • เพื่อสร้างความเต็มใจ: แรงจูงใจในตนเองเป็นองค์ประกอบสำคัญในการฝึกอบรมที่ประสบความสำเร็จและจำเป็นต้องมีกระบวนการประเมินอย่างต่อเนื่อง  ด้วยการฝึกอบรมที่เรานำเสนอ เรายังให้บริการหลังการประเมินเพื่อวัดผลโค้ช ประสิทธิภาพและการเติบโตโดยการรวบรวมข้อมูลจากการสำรวจที่เป็นความลับจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ด้วยข้อมูลนี้ เราสามารถออกแบบวัตถุประสงค์การพัฒนาใหม่ได้หากจำเป็น
ด้วยขั้นตอนเหล่านี้ การฝึกอบรมของเราสามารถพัฒนาพนักงานที่มีคุณค่าและให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำในการลงทุนขององค์กร
 
 
5. ประสาทวิทยา :
 
ประสาทคือการศึกษาระบบประสาท รวมถึงสมอง ไขสันหลัง และเครือข่ายของเซลล์ประสาทรับความรู้สึก หรือเซลล์ประสาท ทั่วร่างกาย มนุษย์มีเซลล์ประสาทประมาณ 100 พันล้านเซลล์ ซึ่งเป็นหน่วยการทำงานของระบบประสาท เซลล์ประสาทสื่อสารกันโดยการส่งสัญญาณไฟฟ้าในระยะทางไกล แล้วปล่อยสารเคมีที่เรียกว่าสารสื่อประสาทที่ตัดผ่านประสาทสัมผัส ซึ่งเป็นช่องว่างเล็กๆ ระหว่างเซลล์ประสาท
 
ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ประโยชน์มหาศาลของการวิจัยทางประสาทวิทยาคือข้อได้เปรียบใหม่ของการพัฒนาคน ในโปรแกรมนี้ องค์กรจะได้เรียนรู้วิธีทำให้พนักงานของคุณมีศักยภาพสูงสุดผ่านวิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อเป็นสินทรัพย์สูงสุดอย่างที่เป็นอยู่ จากหลักสูตรนี้ เราเน้นที่สมองของผู้คนและทำให้เป็นตอนนี้ แม้ว่าจะทีละขั้นตอนจากหลักสูตรนี้
 
โปรแกรมนี้ ซึ่งเป็นโปรแกรมด้านประสาทวิทยาสำหรับโปรแกรม The Executive Talent Leadership นำเสนอแบบฝึกหัดมากมายในการดีงศักยภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับคุณค่าขององค์กร เริ่มต้นด้วยการสอนให้คุณปกป้องสมอง กระตุ้นสมอง และวิธีใช้ของขวัญ สมองของคุณให้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวคุณเอง มันให้คำแนะนำในการฝึกฝนในแต่ละวันเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้สร้างการฝึกจิตที่ดีเพื่อให้สมองของคุณแข็งแรง องค์ประกอบที่สำคัญคือการออกกำลังกาย ซึ่งช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดและสารอาหารเชิงบวกอื่นๆ ไปยังสมอง แต่ไม่ใช่แค่กิจกรรมใดๆ ที่ทำได้: คุณจะได้รับการฝึกอบรมโดยผู้ฝึกสอนมืออาชีพของเราเพื่อสร้างโปรแกรมที่เหมาะสมและเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ (ช่วยให้หัวใจของคุณ) และเกี่ยวข้องกับศูนย์ประสานงานของสมอง ฉลองตัวเองด้วยโปรแกรมนี้ สิ่งเดียวที่เราต้องการจากคุณเพื่อรับประกันความสำเร็จคือการตัดสินใจของคุณด้วยการกระทำ
 
 
 

ให้เราช่วยธุรกิจของคุณวันนี้ ติดต่อเราตอนนี้เพื่อเริ่มต้นการเดินทางของคุณ
 
 

085-186-2356

bottom of page