top of page
MC Round Logo.png

M.I.S.S.CONSULT

The Professional of Psychometric Tests & People Solutions Provider 

Meeting

Build a better workplace
เครื่องมือที่ทันสมัยและนวัตกรรมของเรา จะช่วยให้องค์กรสามารถทำความเข้าใจพนักงานของตนได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขาก้าวสู่เป้าหมายที่สูงขึ้น พัฒนาทัศนคติที่เปี่ยมด้วยความมุ่งมั่นและความเชื่อมั่นในความสำเร็จ และสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ที่ดีและมีความหมายในทีมงาน ไม่เพียงแต่นำไปสู่การพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน แต่ยังช่วยเพิ่มศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมและความเป็นเลิศในทุกมิติของการทำงาน.

Everything-DiSC.png
5B_AuthorizedPartnerBadges_FullColor-100.jpg
4. DNV Certification Mark.png
ACSTH_WEB.png
MC Round Logo.png

M.I.S.S.CONSULT เราคือที่ปรึกษาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่มีความเชี่ยวชาญในการส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรและบุคคลให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล ด้วยความมุ่งมั่นในการให้บริการที่หลากหลายและมีคุณภาพ เรามุ่งเน้นที่การตอบสนองความต้องการเฉพาะของแต่ละองค์กรเพื่อนำพาสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน

บริการของเราประกอบด้วย:

 

 1. การประเมินทางจิตวิทยาเพื่อการคัดเลือกหรือพัฒนาพนักงาน, ช่วยให้องค์กรเลือกคนที่เหมาะสมและพัฒนาศักยภาพของพวกเขา

 2. การวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning), เพื่อความต่อเนื่องและความมั่นคงขององค์กร

 3. การบริหารจัดการบุคคลที่มีความสามารถอย่างมืออาชีพ (Talent Management)

 4. บริการโค้ชผู้บริหาร, เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและการเติบโตของผู้นำ

 5. การฝึกอบรมพัฒนาตามหลักประสาทวิทยาศาสตร์, สร้างการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

 6. โซลูชันสำหรับการสร้างทีม The Five Behaviors เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันภายในทีมได้อย่างมีประสิทธิผล

 

M.I.S.S.CONSULT ภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนที่ได้รับอนุญาตและแต่งตั้งอย่างเป็นทางการในประเทศไทยสำหรับผลิตภัณฑ์ชั้นนำทางด้านพัฒนาการบุคคลและองค์กร ได้แก่:

 1. Everything DiSC (DISC), โปรแกรมประเมินบุคลิกภาพชั้นนำ

 2. The Five Behaviors (Patrick Lencioni), โปรแกรมพัฒนาทีมงานตามหลักการของ Patrick Lencioni

 3. PXT Select a Wiley Brand, โซลูชันการจ้างงานที่ใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจที่ชาญฉลาด


เราที่ M.I.S.S.CONSULT มุ่งหวังที่จะเป็นพันธมิตรที่คู่ควรในการนำพาองค์กรและบุคคลสู่ความเป็นเลิศในทุกมิติของการพัฒนาและการบรรลุผลสำเร็จ.

iStock-1225575965.jpeg

เรื่องราวความสำเร็จของลูกค้าของเรา

Missconsult partner banner.png
 • Facebook - White Circle
 • LinkedIn - White Circle
 • Twitter - White Circle
Stationary photo

WHY CHOOSE M.I.S.S.CONSULT

Service.   Reliability.     Quality.      Competence.    Consulting.     Satisfaction

bottom of page