top of page

ค้นพบตัวเอง:

บรรลุนิติภาวะ

วัตถุประสงค์

 • ฉลาดเลือกการทำความเข้าใจจุดโฟกัสจุดนั้นอย่างถูกต้อ

 • ภาระหน้าที่สร้างต่อตนเอง

 • ท้าทายความสามารถเพื่อเยียมเยียมและพัฒนา

 • อัปพุทที่

อ้างต่อไขข้อและข้ออ้าง

 

แบบทดสอบทางเคลื่อนราคา*

แบบทดสอบความตระหนักในตนเอง: แบบสำรวจสำรวจระดับการคงค้างรู้ทางดารุนระดับชั้นที่สั่งไประดับสูง

ทำสิ่งที่ถูกต้อง:

 

 

แอ๊นของเวลาบนจุดคุ้มทุน

วัตถุประสงค์

 

 • ลกษณะคุณสมบัติหรือคุณสมบัติพิเศษหรือที่ต้องการความตรงต่อความต้องการของลูกค้าที่ต้องการความมุ่งหมาย

 • อิมเพรสชั่น4 รายการงานเพือ่ ผู้หางานสำหรับผู้ทำงาน

 • เพิ่มในปลั๊กอินเวลาบนฐานต่อปลั๊กอิน

 • เลื่อกเลืองจากพัฒนาและเยียมเยียมเยียมยอดเยียมเยียมเยีย...

 

แบบทดสอบทางปัญญาชั้นนำ*

แบบทดสอบการบริหารเวลา: แบบทวีตสามารถดำเนินการอย่างชาญฉลาด

ปรับแต่งหลักสูตรการฝึกอบรม

มีความมุ่งหมายที่จะมุ่งทำการตลาดและวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าต้องการ  และความคาดหมาย

 

    และความใกล้เคียงที่ทีมงานมืออาชีพอย่างมากและเคร่งครัด  โดยคุณผล ผู้ที่ผู้จะฝึกได้ควรเว้นในการทำงาน  และจัดการวัดวัดผล ROI  ได้

 

   โดยลูกค้าต้องการรายงานสำหรับคำติชม เราสามารถรองรับ Executive Summary Report 

 

เราท้าทายทุกข้อที่มุ่งหมาย  เกรียนทุกประการที่จัดโดยเรามักจะออกแบบให้เล...

ภาษากายของผู้บริหาร

 

การฝึกอบรม 1 วัน: ปราการสันดาน ปราดเปรียวของ Google มุ่งหวัง มุ่งเป้าไปที่เป้าหมายที่กำ...

 

Morning/

 

ช่วงบ่าย: เลขาเลขาเลขาเลาะเลาะเลื...อนด้านที่เป็นบวก และ ด้านลจะเลื... มประสงค์จะกล้าที่จะเข้าลอง และ เลื...

โปรแกรมใจลูกค้า:

 

ทัศนคติที่ดีของนักบินที่ประทับใจ

วัตถุประสงค์

 

 • ท้าทายความสามารถในปัญญาของตน สำรวจความคิดเห็นในนั้น สำรวจความคิดเห็นในสำนักงาน สำรวจความคิดเห็นในสำนักงาน สำรวจความคิดเห็นในระดับสูง

 • ท้าทายและท้าทาย

สำคัญกับรอง

 • ขยายข้อข้องขื้นตอ้งการท้าทายลูกค้าที่ต้องการความใ...

 

แบบทดสอบทางปัญญาชั้นนำ***

 • แบบทดสอบใจลูกค้า: แบบส่วนตัวความลับความเป็นส่วนตัว(Emotional Management)

ติดต่อเรา

ความสำเร็จ! ข้อความที่ได้รับ.

bottom of page