top of page
iStock-1454406122.jpg

Training

How-To

Competency Focus: พัฒนาทักษะให้เหนือกว่าคู่แข่ง

โปรแกรมฝึกอบรมที่ช่วยพัฒนาทักษะสำคัญสำหรับการทำงาน พัฒนาทักษะสำคัญที่จำเป็นสำหรับการประสบความสำเร็จในยุคปัจจุบัน! การฝึกอบรม Competency Focus ของเรามุ่งเน้นการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นในด้านการคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม การแก้ปัญหา และทักษะการใช้เทคโนโลยี
ผลลัพธ์ที่คุณจะได้รับ:
 • ประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มขึ้น: ทำงานได้อย่างชาญฉลาดและบรรลุเป้าหมาย
 • ความมั่นใจในสายงานอาชีพ: พัฒนาทักษะของคุณ โดดเด่นในสายงาน
 • ความยืดหยุ่น: ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการทำงานที่เปลี่ยนแปลง
BEING A MANAGER


การฝึกอบรม 1 วัน: การฝึกอบรมเบื้องต้นที่ออกแบบมาสำหรับผู้จัดการมือใหม่เพื่อให้พวกเขามีทักษะในการวางแผนกลยุทธ์และความพร้อมในการบริหาร
 
ช่วงเช้า: ผู้เข้าร่วมจะได้ทำการวิเคราะห์ตนเอง ระบุจุดแข็งและจุดอ่อน และค้นพบทักษะที่สามารถเพิ่มค่าให้กับตนเองได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ในช่วงนี้ยังรวมถึงการนำเสนอวิธีการที่เป็นระบบในการเข้าใจความคาดหวังขององค์กรและทีม
 
ช่วงบ่าย: การเน้นย้ำจะเปลี่ยนไปที่การวางแผนกลยุทธ์และการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนด ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้พื้นฐานของการบริหารบุคคลเพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ การฝึกอบรมนี้เป็นการเดินทางที่เปลี่ยนแปลงผู้จัดการมือใหม่ให้กลายเป็นผู้คิดเชิงกลยุทธ์และผู้นำที่มีประสิทธิภาพ พร้อมที่จะนำทีมของตนไปสู่ความสำเร็จ

Performance Evaluation                  

มาสเตอร์และยกระดับการประเมินผลงาน การสื่อสารเชิงกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง

Day 1:

 • เจาะลึกศิลปะการวิเคราะห์และการจัดทำแบบฟอร์มประเมินผลที่มีประสิทธิภาพสูง เรียนรู้การใช้แบบฟอร์มเพื่อวัดผลลัพธ์และสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนา

 • ฝึกฝนเทคนิคการเขียนรายงานการประเมินอย่างสร้างสรรค์ ชัดเจน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างแท้จริง

 

Day 2:

 • ฝึกปฏิบัติเทคนิคการสื่อสารหลังการประเมินเพื่อสร้างความยอมรับและส่งเสริมการร่วมมือกันเปลี่ยนแปลง

 • ค้นพบวิธีนำเสนอผลการประเมินเพื่อปูทางสู่การพัฒนา

 • เรียนรู้การจัดการกับความคิดเห็นอันแตกต่างหลังการประเมินผล ช่วยสร้างแรงจูงใจ และบรรลุเปเปหมายด้านการพัฒนา

W.O.R.K Communication: ปลดล็อคศักยภาพการสื่อสารเชิงจิตวิทยาในที่ทำงาน
เข้าร่วมเวิร์กช็อปเข้มข้นหนึ่งวันที่จะปฏิรูปทักษะการสื่อสารของคุณ และเปิดประตูสู่การเข้าใจและการสร้างความสัมพันธ์ในที่ทำงานที่มีความหมายยิ่งขึ้น โปรแกรมนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจเพื่อนร่วมงานอย่างลึกซึ้ง, สร้างบรรยากาศที่สนับสนุน, และเสริมสร้างการทำงานร่วมกันและการสร้างคุณค่าที่ไม่มีใครเทียบได้
ช่วงเช้า: สำรวจหลักการสังเกตเชิงจิตวิทยา - เรียนรู้การถอดรหัสรูปแบบการสื่อสารและเข้าใจการโต้ตอบระหว่างบุคลิกภาพที่แตกต่าง พัฒนาความสามารถในการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่มีความเห็นอกเห็นใจและมีประสิทธิผล
ช่วงบ่าย: นำทฤษฎีไปใช้ในปฏิบัติ - ปรับแต่งและใช้เทคนิคการสนทนาเชิงจิตวิทยาเพื่อเพิ่มผลกระทบของการสื่อสารของคุณ ค้นพบวิธีที่จะกระตุ้นและเชื่อมต่อกับเพื่อนร่วมงานอย่างมีความหมายและลึกซึ้ง
เวิร์กช็อปนี้เหมาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการยกระดับอิทธิพลและประสิทธิภาพในที่ทำงานผ่านการสื่อสารที่ประสิทธิผลและมีความรู้เชิงจิตวิทยา เตรียมพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีที่คุณสื่อสารและสร้างความแตกต่างในทีมและองค์กรของคุณ สมัครเข้าร่วมเวิร์กช็อป W.O.R.K Communication วันนี้และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้วยการสื่อสารที่มีพลัง
Constructive Feedback
1 วัน สู่การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สร้างแรงสนับสนุน และผลลัพธ์เชิงบวก
ช่วงเช้า:
 • เจาะลึกศาสตร์แห่งการสื่อสาร: รูปแบบ โครงสร้าง และเทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ฝึกฝนการวิจารณ์ ชื่นชม และสื่อสารในรูปแบบอื่นๆ เพื่อสร้างการยอมรับและความน่าเชื่อถือ
 • เรียนรู้หลักการสำคัญในการสื่อสารเชิงบวก ส่งเสริมแรงจูงใจ และผลักดันการทำงาน
ช่วงบ่าย:
 • พิชิตความท้าทาย: เทคนิคการสื่อสารในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง
 • เรียนรู้กลยุทธ์การสื่อสารเชิงคาดหวังการเปลี่ยนแปลงกับกลุ่มพนักงานที่มีผลการทำงานต่ำกว่าเป้าหมาย
 • พัฒนาทักษะการสื่อสารแบบผู้นำ สร้างแรงบันดาลใจ และนำทีมไปสู่อนาคตที่สดใส
   
​เหมาะสำหรับผู้นำและผู้จัดการทุกระดับที่ต้องการพัฒนาทักษะการให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับทีม และสร้างผลลัพธ์ที่เป็นบวกในองค์กร.
Path-Goal Management Program: Your Blueprint for Leadership Excellence

คอรส์ 4 วัน: ปลดล็อกศักยภาพในการจัดการบริหารตัวคุณ: โปรแกรมที่ออกแบบมาอย่างละเอียดเพื่อขัดเกลาและเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้นำของคุณในสี่ด้านสำคัญ

วันที่ 1: การเป็นผู้นำตนเอง - เปิดเผยความลับของการมีวินัยในตนเองและความมีประสิทธิภาพ เจาะลึกกลยุทธ์ที่เพิ่มผลผลิตของคุณและสร้างฐานสำหรับความสำเร็จในการเป็นผู้นำ

วันที่ 2: การสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน - เปลี่ยนการโต้ตอบกับเพื่อนร่วมงานเป็นโอกาสสำหรับการเติบโตและการสร้างวัฒนธรรมที่เป็นบวก เรียนรู้ศิลปะในการจัดการความสัมพันธ์ข้างเคียงที่กระตุ้นการทำงานร่วมกันและความเคารพซึ่งกันและกัน

วันที่ 3: พลวัตการเป็นผู้นำทีม - สำรวจแก่นแท้ของการจัดการทีมที่มีประสิทธิผล ได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการนวัตกรรม, การพัฒนา, และการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพ

วันที่ 4: การนำทางในลำดับชั้นผู้นำ - เรียนรู้ทักษะในการจัดการด้านบน ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความละเอียดอ่อนของการนำผู้นำ, การสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร, และการเกินความคาดหวังของผู้บังคับบัญชา
 
คอรส์นี้ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ที่มีความปรารถนาจะเป็นผู้นำ, ผู้จัดการ, และผู้บริหารที่ต้องการเสริมสร้างความเข้าใจและการขับเคลื่อนทีมของพวกเขาไปสู่เป้าหมายร่วมกันด้วยความมั่นใจและความชัดเจน เข้าร่วมโปรแกรมการจัดการเส้นทางสู่เป้าหมายของเราและเปลี่ยนวิธีการเป็นผู้นำของคุณให้เป็นวิธีที่สั่งสมความสำเร็จ สมัครตอนนี้เพื่อรักษาเส้นทางสู่ความเป็นเลิศในการจัดการของ
 
Manager Coaching Program
โปรแกรมการฝึกอบรมผู้จัดการเป็นหลักสูตรการอบรม 2 วันที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้บริหารระดับต้นหรือผู้จัดการมีความรู้พื้นฐาน ทักษะ และความเข้าใจที่จำเป็นสำหรับการโค้ชที่มีประสิทธิภาพภายในองค์กรของตน โปรแกรมนี้เน้นการผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ทฤษฎีและกิจกรรมปฏิบัติ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เข้าร่วมสามารถนำหลักการโค้ชไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิผลในสถานการณ์จริง
วัตถุประสงค์ของโปรแกรมมีดังนี้:
 1. การปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ: ผู้เข้าร่วมจะเรียนรู้วิธีการปรับเปลี่ยนวิธีการและทัศนคติเพื่อใช้เทคนิคการโค้ชอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมความสำเร็จให้กับบุคลากรในองค์กร
 2. ทักษะการฟังอย่างมีส่วนร่วม: หลักสูตรเน้นถึงความสำคัญของการฟังอย่างมีส่วนร่วมในการสร้างความไว้วางใจและความเข้าใจในความสัมพันธ์ของการโค้ช ผู้เข้าร่วมจะได้รับการฝึกฝนกิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มทักษะการฟังของพวกเขา
 3. ทักษะการโค้ชเพื่อผลลัพธ์: การฝึกอบรมจะครอบคลุมทักษะการโค้ชที่จำเป็นเพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่เป็นบวก โดยมั่นใจว่าผู้จัดการมีอุปกรณ์ที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการเติบโตและการพัฒนาของทีมของพวกเขา
ในที่สุด ผู้เข้าร่วมโปรแกรมคาดว่าจะได้รับความเข้าใจที่มั่นคงเกี่ยวกับวิธีการใช้โค้ชภายในบริบทขององค์กรของตน เตรียมพร้อมด้วยทักษะในการฟังอย่างมีส่วนร่วม ปรับกลยุทธ์ของพวกเขา และใช้เทคนิคการโค้ชเพื่อบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ
System Thinking:
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบเป็นเครื่องมือสำคัญในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาภายในองค์กรและสถานการณ์ต่างๆ ด้วยการเน้นที่ความสัมพันธ์ รูปแบบ และโครงสร้างที่ซับซ้อน มันช่วยให้เราสามารถเห็นภาพรวมและเข้าใจว่าส่วนประกอบต่างๆ ของระบบทำงานร่วมกันอย่างไร
วัตถุประสงค์
 1. พื้นฐานความเข้าใจและความแตกต่างของการคิด: เรียนรู้ความเข้าใจพื้นฐานและความแตกต่างของการคิดที่เกิดขึ้นในการทำงาน เพื่อแยกแยะประเภทการคิดและสร้างความเข้าใจร่วมกันในทีมหรือองค์กร
 2. การสร้างความเข้าใจและทักษะการคิดเชิงระบบ: สร้างความเข้าใจและรู้จักทักษะการคิดเชิงระบบของตนเองเพื่อการพัฒนา นำไปสู่การปรับปรุงและการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. พื้นฐานความเข้าใจระบบการคิดและอิทธิพล: เรียนรู้พื้นฐานความเข้าใจระบบการคิดและอิทธิพลของระบบการคิดที่มีต่อมนุษย์ ช่วยให้เกิดการตีความและการสร้างรูปแบบการรับรู้ในแต่ละสถานการณ์
 4. เสริมสร้างทักษะการคิดเชิงระบบ: ประกอบด้วยการฝึกอบรมและแบบทดสอบทางจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงระบบอย่างมีประสิทธิภาพ
แบบทดสอบทางจิตวิทยาประกอบการอบรม:
System Thinking Skill Test: แบบประเมินที่ออกแบบมาเพื่อวัดระดับทักษะการคิดเชิงระบบของผู้เข้าร่วม ช่วยให้ผู้เข้าร่วมได้รับความเข้าใจเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาในด้านการคิดเชิงระบบของตนเอง เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาที่ต่อเนื่อง
การเรียนรู้และการพัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบเป็นส่วนสำคัญในการนำไปสู่การเป็นผู้นำและทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้สามารถมองเห็นภาพรวมและเข้าใจการทำงานของระบบได้อย่างลึกซึ้ง ซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจและการดำเนินการที่ดีขึ้นในสถานการณ์ต่างๆ

 Tailor-made ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม

 

เรามุ่งมั่นที่จะออกแบบและปรับแต่งหลักสูตรการฝึกอบรมให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่าง ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มากประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญ พร้อมกับเครื่องมือประเมินและวิเคราะห์ที่ทันสมัย เรามุ่งเน้นไปที่การพัฒนาหลักสูตรที่ช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ได้จริงในสถานการณ์การทำงาน

bottom of page