top of page
iStock-1413128025.jpg

Self-Talk การพูดกับตนเอง


มนุษย์อยู่ได้และพัฒนาได้ด้วยการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารผ่านการแสดงออกทางร่างกายหรือทางภาษาพูด เพราะ การสื่อสาร ทำให้เกิดการเข้าใจวัตถุประสงค์ และ บรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ

คนส่วนใหญ่อาจจะชินกับการสื่อสารที่เป็นลักษณะการใช้คำพูดกับคนอื่น เราจึงมักเห็นว่า คนพูดเยอะมากกว่าฟัง (ความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน) ทุกคนอยากจะพูดให้คนอื่นยอมรับ รับฟัง โดยคิดว่า ถ้าบุคคลดังกล่าว ฟังเรา เราจะประสบความสำเร็จ หรือ เป็นที่ยอมรับ

MissConsult ขอนำเสนอเทคนิคการสื่อสารกับบุคคลพิเศษที่แท้จริงของคุณ บุคคลที่สามารถทำให้คุณประสบความสำเร็จได้มากที่สุด ถ้าคุณพูดดีๆ กับเขา บุคคลที่จะจริงใจ และ ซื่อสัตย์บนประโยชน์ที่ดีที่สุดของคุณ โดยไม่มีข้อแม้น คุณละ อยากรู้จักและลองทำการสื่อสารกับบุคคลดังกล่าวหรือไม่?

บุคคลดังกล่าว คือ ตัวของคุณเอง คนที่รักคุณที่สุด อยู่กับคุณมาตลอดเวลา และ ทำทุกอย่างเพื่อคุณ... คุณให้เวลาพูดคุย สื่อสารกับตัวคุณเองพอหรือยัง? หรือ ถ้าพอ คุณพูดกับตัวเองแบบไหน?

บางท่านอาจสงสัยว่าบทความนี้ต้องการสื่ออะไร หรือเป็นเพียงบทความที่พยายามพูดบวก เขียนบวกทั่วไป ที่ดูเหมือนเคยทำมาหลายครั้ง แต่ก็ไม่เห็นผลสำเร็จ ...

บทความนี้ MissConsult ต้องการนำเสนอเทคนิค การสร้างความเชื่อมั่นในตนเองแบบง่ายๆ ตามหลักการของนักจิตวิทยา คือ การพูดกับตนเอง หรือ Positive Self-Talk

คนส่วนใหญ่มีเวลามากมายในการพูดและใส่ใจคนอื่น แต่ เขากลับมีเวลาน้อยในการพูดกับตนเองและใส่ใจตนเอง ทำให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับเขา คือ ความไม่ได้ดังใจ และ นำความคาดหวังไปไว้กับคนอื่นมากเกินไป ถ้าคุณเองก็เป็นเช่นนั้น วันนี้อยากให้คุณลองนำเทคนิคนี้ Positive Self-Talk ที่ถูกยอมรับโดยคนทั่วโลกว่าใช้ได้ผลจริง มาปรับใช้กัน เพื่อพิสูจน์ผลลัพธ์ด้วยตัวคุณเอง

ความสำคัญ

ตัวของคุณ คือ สินค้าและสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดในชีวิต ทุกสิ่งอย่างที่คุณลงทุนให้กับตัวเอง คือ การลงทุนเพื่ออนาคตอย่างแท้จริง ถ้าคุณละเลยตนเอง ย่อมยากที่จะทำให้คนอื่นหันมาสนใจหรือใส่ใจคุณตามที่คุณต้องการหรือปรารถนา (ข้อมูลนี้ได้รับการยืนยันจากนักจิตวิทยาโดยทั่วไปว่า ถ้าบุคคลใดไม่สามารถรักตนเองได้ดีเพียงพอ ผ่านการดูแล ใส่ใจ การเติบโต การคิด จิตใจ ด้วยความรักตนเองที่ดี พวกเขาเหล่านั้นก็จะไม่สามารถมอบความรัก ที่แท้จริงให้คนอื่นได้เลย หรือ เรียกว่า ถ้าคุณรักตนเองไม่ได้ คุณก็รักคนอื่นไม่ได้เช่นกัน)

การรักตนเองไม่ได้หมายถึง การตามใจตนเอง แต่คือ การเชื่อมั่นตนเอง และ ให้ตนเองท้าทายความสามารถ ผ่านการเติบโตในรูปแบบของการเรียนรู้ได้ การแข่งขันได้ การชื่นชมความสำเร็จเป็น การยอมรับความพ่ายแพ้เป็น และ ยังคงรักในการเรียนรู้ และ การใช้ชีวิตของตนเองอย่างเต็มที่

การพูดกับตนเอง คือ สิ่งสำคัญพื้นฐาน ในการเติมพลังงานด้านบวก ด้านความรักและความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ตัวคุณ คุณละ ส่วนใหญ่ พูดอะไรกับตนเอง?

แบบทดสอบว่า คุณกำลังพูดกับตนเองถูกต้องหรือไม่

คุณอาจจะพูดกับตนเองไม่รู้ตัวอยู่แล้ว เพราะ โดยทั่วไป ปากของคุณอยู่ใกล้กับหูของคุณมากที่สุด ถ้าคุณใช้คำพูดเชิง ตำหนิ วิจารณ์ไม่สร้างสรรค์ คำพูดติดลบ ไม่ว่าจะเป็นการต่อว่า คนอื่น สถานการณ์ หรือ สิ่งใดๆ คนที่ได้ยินก่อนใครเลย คือ ตัวคุณเอง ดังนั้นส่วนใหญ่ คุณมีลักษณะการพูดแบบใด??

 • การพูดวิจารณ์ ทุกอย่าง สิ่งแวดล้อมรอบตัว คนที่เกี่ยวข้อง ดูเหมือนอะไรๆ ก็มีข้อตำหนิ สำหรับคุณ (ถ้าอยากรู้ว่าใช่ไหม ลองถามคนทั่วไปว่า คุณชอบวิจารณ์ หรือ ชอบชม หรือ คุณเคยโดนใครว่า เป็นคนชอบวิจารณ์ไหม ถ้าใช่ ก็แน่นอนว่า คุณกำลังมีพฤติกรรมนี้โดยไม่รู้ตัว

 • การพูดเชิงลบ เกี่ยวกับตนเอง เช่น ฉันมันไม่ดี ฉันไม่เก่งพอ ฉันไม่มีความสามารถ คำพูดเหล่านี้อาจดูเหมือนถ่อมตน แต่ถ้าคุณพูดมากๆ บ่อยๆ คำเหล่านี้จะเข้าสู่ระดับจิตใต้สำนึกของคุณและกลายเป็นความจริงที่คุณยอมรับโดยไม่รู้ตัว

 • การบ่น การพูดบ่น คือ การพูดในลักษณะที่ย้ำคิดย้ำทำ กับตนเองหรือคนรอบตัว โดยไม่สามารถหาวิธีแก้ไขได้อย่างจริงจัง ทำให้เกิดความเบื่อหน่าย ทั่งต่อตัวคนที่เกี่ยวข้องและผู้พูดโดยไม่รู้ตัว สังเกตได้จาก คนที่บ่นเก่ง มักจะชอบถอนหายใจ และทำหน้า สายตาที่ เหนื่อย

 • การพูดด้วยถ้อยคำที่รุนแรง ณ ปัจจุบัน ผู้ทำงานรุ่นใหม่ๆ หรือ เรียกว่า Gen Me มักมีการใช้คำพูดที่แรงๆ เพื่อบ่งบอกถึงความจริงใจ หรือ เป็นค่านิยมในกลุ่ม โดยปราศจากความเข้าใจว่า การพูดถ้อยคำแรงๆ เป็นรูปแบบหนึ่งของการสั่งจิตใต้สำนึกทำให้เกิดการนับถือคุณค่าในตนเองน้อยลง แบบไม่รู้ตัว ขณะที่ ผู้ทำงานรุ่นใหญ่บางคน การพูดถ้อยคำแรง แสดงออกผ่านการ พูดว่า หรือ วิจารณ์คนอื่น แบบไม่สนใจว่า เขาจะรู้สึกอะไร ด้วยข้ออ้างเพียงว่า ก็จริงใจ โดยลืมไปว่า ความจริงใจเป็นสิ่งที่ไม่ต้องพิสูจน์ เพราะ เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วถ้าเราจะให้ใคร และที่สำคัญถ้าเราเห็นเขาสำคัญ ทำไม เราถึงต้องทำร้ายเขาด้วยคำพูดที่เราบอกว่า จริงใจ? เพราะ การพูดด้วยถ้อยคำที่สุภาพ ถือ เป็นการให้เกียรติตนเองและผู้อื่น เช่น เราพูดว่ากิน ย่อมดีกว่า แ...ก หรือ เราต้องการบอกว่า งานต้องปรับปรุง เราก็ควรพูดว่า งานยังไม่ผ่านเกณฑ์ ต้องนำไปปรับ ย่อมดีกว่า พูดว่า งานที่ทำมามันห่วย เป็นต้น

ทั้ง 4 ลักษณะดังกล่าว ด้านต้น คือ รูปแบบการพูดที่ไม่ส่งผลดีต่อตัวคุณในระยะยาว เพราะ กำลังแสดงให้เห็นว่า คุณกำลังพูดในแง่ร้าย หรือ กำลังใส่ยาพิษผ่านคำพูดสู่หูของคุณตลอดเวลา จะส่งผลทำให้คุณกลายเป็นคนที่มีความรัก นับถือในตนเองน้อยหรือ Low Self-esteem

ความคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวคุณ (ข้อเท็จจริงที่ควรรู้ ก่อนเริ่มสร้างประโยคการพูดที่ดีต่อตัวคุณ)

คุณเป็นคนที่ยอดเยี่ยมที่สุด เป็นเจ้าของศักยภาพและความสามารถที่ยังไม่สามารถใช้ได้หมด ไม่ว่าคุณจะบรรลุผลสำเร็จใดๆ มาก่อนหรือไม่ในชีวิต จนถึงทุกวันนี้ เรื่องดังกล่าว ถือเป็น สิ่งที่เล็กน้อยที่คุณได้ใช้ความสามารถที่แท้จริงของคุณ คุณไม่มีขีดจำกัดความสามารถใดๆ ยกเว้นแต่สิ่งที่คุณสร้างให้เกิดขึ้นแก่ตัวคุณเอง

ในจำนวนสัตว์โลกทั้งหมด มนุษย์เท่านั้นที่สามารถโปรแกรมตัวเองเสียใหม่ และ เปลี่ยนเส้นทางเดินของชีวิต คุณก็เช่นกัน คุณสามารถตัดสินใจได้ตอนนี้เลย ที่จะเข้าควบคุมการปรับสร้างแนวความคิดที่เกี่ยวกับตนเองของคุณอย่างสิ้นเชิง แล้วเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นบุคคลที่ดีที่สุดที่คุณสามารถจินตนาการได้ ด้วยการปลดเบรคจิตสำนึกของคุณ อันได้แก่ ความกลัวความล้มเหลว และ การปฏิเสธ การสร้างแนวความคิดดังกล่าว คุณทำได้ โดยการเริ่มให้สิ่งดีๆ แก่ตัวคุณ ผ่านการพูดดีๆ เพื่อให้เกิดการส่งต่อไปยังจิตใต้สำนึกของคุณ ทำให้เกิดการสร้างแนวความคิดเกี่ยวกับตนเอง เสริมสร้างความมั่นใจของคุณให้ใหญ่โตแข็งแรง ด้วยการพูดกับตนเองแต่สิ่งที่เป็นบวก คุณก็จะสามารถปลดล็อกศักยภาพของคุณและเพิ่มกำลังใจแก่ตนเองได้อย่างถูกต้อง ส่งต่อให้เกิดการใช้ศักยภาพของคุณอย่างสมบูรณ์ดีที่สุด

ด้วยการเข้าควบคุมการพัฒนาแนวความคิดของคุณ ผ่านการพูดกับตนเอง Self-Talk ในด้านที่ดี เป็นการวางรากฐานสำหรับการพัฒานิสัยที่จะทำให้คุณบรรลุการใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างโดดเด่น

Positive Self-Talk: ประโยคแนะนำ สำหรับการพูดกับตนเอง แบบดึงศักยภาพ

 1. ฉันรักตัวเอง (เป็นคำพูดพื้นฐานที่คุณควรจะเริ่มพูดกับตนเองทุกวัน และ ด้วยความมั่นใจ)

 2. ฉันรักงานของฉัน

 3. ฉันภูมิใจในตัวเอง

 4. ฉันทำได้ และ ฉันจะทำให้ดีที่สุดเท่าที่ฉันทำได้

 5. ฉันเป็นคนเก่ง มีความสามารถ ไม่ได้น้อยหรือด้อยกว่าใคร

 6. ฉันรักการเรียนรู้ และ ฉันจะเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างดีที่สุด

 7. ฉันให้เกียรติผู้อื่น เพราะ นั่นหมายถึงว่า ฉันให้เกียรติตนเอง

 8. ฉันรักชีวิตของฉัน ฉันมีความสุขและได้เรียนรู้กับชีวิตของฉัน

 9. ฉันไม่ต้องเหมือนใคร เพราะ ฉันคือฉัน ที่ฉันภูมิใจ

ขอแนะนำเบื้องต้น 9 ข้อให้ลองเลือกใช้พูดกับตนเอง ภายใต้เทคนิคที่จะแนะนำในด้านล่าง โดยเลือกประโยคข้างบนดังกล่าว ไม่ควรเกิน 3 ประโยค ในการฝึก โดยเลือกประโยคที่คุณพูดแล้วเกิดความรู้สึกเห็นด้วย คล้อยตามมากที่สุด

เทคนิคการพูด


การพูด Self-Talk ให้มีประสิทธิภาพดี เห็นผลการเปลี่ยนแปลงเร็ว โดยเฉลี่ยภายใน 2 อาทิตย์ คุณก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเอง คือ รู้สึกสดชื่น มองโลกในด้านบวก มีความคิดแจ่มใส โดยหลักการพูดประโยคที่คุณเลือกจาก 9 ข้อด้านบน คือ การใช้เทคนิคดังต่อไปนี้

1. การพูดตอนเช้า :เลือกการพูดประโยคด้านต้น ในช่วงเช้า หลังคุณตื่นนอน อาบน้ำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น โดยให้กำหนดเวลาพูดให้แน่นอนทุกวัน เช่น ถ้า 7 โมงก็ 7 โมงทุกวัน

2. การพูดต่อหน้ากระจก: ก่อนการพูดให้หากระจก ที่สามารถมองเห็นหน้าของคุณ ปากของคุณ ในขณะที่พูดอย่างชัดเจน ให้พูดต่อหน้ากระจก เสมือนคุณพูดอยู่กับตัวคุณเอง ผ่านการจ้องตา มองปาก เสมือนคุณกำลังพูดกับตัวคุณให้ได้ยินว่าคุณพุดกับตัวคุณในกระจก

3. การพูดด้วยความเชื่อมั่น: พูดด้วยความเชื่อมั่น ผ่านการคิดถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตของคุณที่สอดคล้องกับประโยคที่คุณพูดดังกล่าว มองหาด้านดีๆ และคิดเสมอว่า ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณไม่ว่า ดีหรือร้าย คือส่วนประกอบที่ทำให้คุณเป็นคุณ ในขณะนี้ และ คุณจะเติบโตพัฒนาไปอย่างดีที่สุด

(ข้อนี้สำคัญเพราะถ้าคุณแค่พูดโดยไม่มีความรู้สึกร่วม หรือ เชื่อมั่นในสิ่งที่คุณพูด ก็จะไม่มีเกิดผลใดๆโดยทันที นั่นคือ สาเหตุที่คุณต้องหาเหตุการณ์ในชีวิตจริงของคุณมาคิดร่วม เพื่อทำให้คุณเกิดความรู้สึกร่วม และ โปรดระลึก คุณเองก็มีดี เพียงแค่คุณมองหาด้านดีหรือด้านไม่ดีกันแน่)

3 เทคนิคดังกล่าว จำเป็นต้องทำในระหว่างการพูด Self-Talk ต้นแบบ เพื่อก่อให้เกิดการเห็นผลลัพธ์ที่รวดเร็วแบบคุณเองสัมผัสได้ อย่างไรก็ตาม พึงระลึกว่า การฝึกตนเองให้เป็นคนที่เลือกพูดสิ่งดีๆระหว่างวัน เพราะ ถึงจะไม่ใช่ประโยคต้นแบบที่สร้างผลลัพธ์ แต่ คำพูดเหล่านั้น เกิดขึ้นบ่อยและในช่วงเวลาที่นาน ก็ย่อมส่งผ่านไปยังจิตสำนึกของคุณด้วยเช่นกัน เหมือน หยดนำ้ (คำพูดของคุณ) ที่ค่อยๆหยดใส่แก้ว (จิตใจของคุณ) วันหนึ่งหยดน้ำเล็กๆ ก็จะเต็มแก้ว คุณละ อยากให้แก้วของคุณเต็มไปด้วยน้ำดี หรือ น้ำเสีย? ชีวิตของคุณ คุณเลือกได้

- MissConsult

Copyright: บทความ ข้อความ ข้อมูล รวมความถึง เนื้อหารายละเอียด ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ MissConsult Co., Ltd. การเก็บข้อมูล อาจทำได้โดยวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล โดยไม่เกี่ยวข้องกับทางการค้า สื่อ หรือ ตีพิมพ์ซ้ำ คัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใด เพื่อประโยชน์ในเชิงธุรกิจ การ ทำซ้ำ เผยแพร่ ตีพิมพ์ หรือ จำหน่าย โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บริษัทจะดำเนินการ ตามกฎหมาย กับผู้ละเมิดสิทธิ์ดังกล่าวโดยทันที


bottom of page