Assessment Center
ศูนย์ประเมิน

แนวทางหรือวิธีการประเมินพฤติกรรมที่ครอบคลุมทุกคุณลักษณะของบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูง สำหรับองค์กรที่มุ่งเน้นการประเมินและวิเคราะห์บุคลากรแบบครบถ้วนทุกด้าน โดยมีการจัดทำประเมินในรูปกลุ่มการประเมินพฤติกรรมเสมือนการทำงานจริงในตำแหน่งเป้าหมาย ผ่านความหลากหลายของรูปแบบวิธี และ สถานการณ์ เพื่อยืนยันถึงคุณสมบัติที่ต้องการมีอยู่จริงในตัวผู้เข้ารับการประเมิน

 

โดยการทำประเมินจะมีรูปแบบและกระบวนการที่ออกแบบโดยเฉพาะ ดังนั้น ประกอบไปด้วยเครื่องมือ และ วิธีการโดยเฉพาะ สำหรับการประเมินที่ครอบคลุมกับความต้องการตามลักษณะของพฤติกรรม ทัศนคติ และ ความสามารถ สำหรับการปฏิบัติงานตามตำแหน่งงานเป้าหมายให้ได้อย่างดีที่สุด

 

Assessment Centre เป็นการประเมินที่ถูกยอมรับว่ามีประสิทธิภาพสูงมากที่สุด เหมาะสำหรับการประเมินในตำแหน่งงานที่มีความสำคัญและความเสี่ยงสูง โดย M.I.S.S.CONSULT ใช้รูปแบบและเครื่องมือ ที่ครอบคลุมหลักการ Positive Psychology & Behavioral Consultation Theory เพื่อประสิทธิภาพการดำเนินการสูงสุดอย่างเป็นที่ยอมรับ ผ่าน 3 ขั้นตอนการทำงานดังนี้

 

ASSESSMENT CENTER

เพราะ แต่ละองค์กรย่อมมีความต้องการบุคลากรที่มีความเหมาะสมแตกต่างกัน ตลอดทั้งเป็นบุคลากรที่มีความสามารถตอบสนองต่อการเติบโตขององค์กรได้ การสรรหาบุคลากรเชิงลึก จึงสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

 

M.i.s.s.Consult เราเชี่ยวชาญทั้งด้านจิตวิทยา และ การพัฒนาศักยภาพบุคคล ดังนั้นรูปแบบการให้บริการของ Assessment Selection หรือ การบริการสรรหาด้วยการวัดประเมินและวิเคราะห์ผลในเรื่องทักษะ ความรู้ ความสามารถและศักยภาพบุคคลของเราจึงรับประกันความพึงพอใจ 100%

 

เรายินดีคืนเงิน 100% ในกรณีบุคคลที่ผ่านการคัดเลือก ไม่ได้มาตราฐาน หรือ ไม่ผ่านคุณภาพในการทำงานตามที่องค์กรคาดหวัง รูปแบบบริการของเรา เป็นการประเมินครบวงจร โดยครอบคลุมการประเมินทุกคุณลักษณะหรือคุณสมบัติที่ต้องการทราบ เพื่อความมั่นใจในการเลือกบุคคลากรที่มีความเหมาะสมและดีที่สุดเท่านั้น เพราะ เรามั่นใจว่าทำได้ เราจึงกล้ารับประกันคุณภาพแก่บริการของเรา 100%

 Identify

components
of an assessment system
important criteria for an assessment system
a set of assessment tools for use in your program

1

2

3

1

Identify components of an assessment system: 

 

กำหนดระบบหรือรูปแบบของรูปแบบกระบวนการประเมินให้มีความเหมาะสม ตามความต้องการประเมินของบริษัทฯ.

M.I.S.S.CONSULT  ตระหนักถึงความแตกต่างและความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละองค์กร การกำหนดระบบและรูปแบบของกระบวนการประเมินจึงมีความสำคัญ เพื่อให้สามารถคัดเลือกบุคลากรที่ไม่เพียงตอบสนองในด้านทักษะความสามารถ หากยังคงคำนึงถึง การตอบสนองในด้านวัฒนธรรมองค์กร เพื่อการคัดเลือกบุคลากรที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับองค์กรในระยะยาว

2

Identify important criteria for an assessment system

 

ทำการวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญสำหรับระบบการประเมิน เพื่อให้เกิดการประเมินในรูปแบบที่สมบูรณ์และมีความเหมาะสมต่อ  ความต้องการ

 

M.I.S.S.CONSULT ทำการประเมินปัจจัยสำคัญของแต่ละตำแหน่งงานอย่างเฉพาะองค์กร เพื่อความมั่นใจในการคัดเลือก บุคลากรที่เป็นคนเก่งตามที่องค์กรคาดหวังและส่งออกผลงานได้อย่างแท้จริง โดยมีการ สำรวจพื้นที่และสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในตำแหน่งงานดังกล่าว ตลอดทั้ง ผู้ที่ประสบความสำเร็จในตำแหน่งงานดังกล่าว เพื่อช่วยองค์กรในการหาปัจจัยที่สำคัญในการประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง 

3. Identify a set of assessment tools for use in your program

 

ทำการคัดเลือกและนำเสนอรูปแบบเครื่องมือสำหรับการประเมินต่างๆ ให้แก่ทีมงานทางบริษัท พร้อมทั้งตัวอย่างเครื่องมือที่จะถูกนำมาใช้ในระบบ

 

MissConsult แนะนำรูปแบบเครื่องมือ และ วิธีการที่หลากหลาย พร้อมตัวอย่างรายงานผล แบบเฉพาะองค์กร เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ และ ตอบสนองต่อการดำเนินงานต่อเนื่องสำหรับ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตลอดทั้ง ฝ่ายผู้บริหารระดับสูง เพื่อการบริหารการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

3

Identify a set of assessment tools for use in your program

 

ทำการคัดเลือกและนำเสนอรูปแบบเครื่องมือสำหรับการประเมินต่างๆ ให้แก่ทีมงานทางบริษัท พร้อมทั้งตัวอย่างเครื่องมือที่จะถูกนำมาใช้ในระบบ

 

M.I.S.S.CONSULT แนะนำรูปแบบเครื่องมือ และ วิธีการที่หลากหลาย พร้อมตัวอย่างรายงานผล แบบเฉพาะองค์กร เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ และ ตอบสนองต่อการดำเนินงานต่อเนื่องสำหรับ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตลอดทั้ง ฝ่ายผู้บริหารระดับสูง เพื่อการบริหารการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

M.I.S.S.CONSULT

M.I.S.S.CONSULT focus on the People Development program. 

We provide tools base on Scientific to measurement and assessment of each individual or as a team performance.

Build a strong team
We help companies understand their people, then drive behaviors to build a better relationship, ambition, competitive mindset.

Our service help client to achieve their goals.
We have a variety of tools in the world that carefully selected for our clients. We selected only the best that would help fix and expand our client's human capital as a good asset. Our services are Psychometric Test tools, Training courses, Coaching, Neuroscience, Assessment Center, DISC/Everything DiSC Certification course.

Solution
Our Location

14th Flr.,Q.House Asoke Bldg.,
66 Sukhumvit 21 ,North Klongtoey,
Wattana,Bangkok 10110

 

Tel : 02-125-2959 


HOTLINE : 085-186-2356

 

Find us
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon
Accreditation

Build a better workplace

 

We help companies understand their people, then drive behaviors to build a better relationship, ambition, competitive mindset.

Copyright ©M.I.S.S.CONSULT.COM.  All rights reserved.

© Copyright™