• MC

Improve Your Critical Thinking Skills

ในช่วงเวลาที่หลายธุรกิจลำบาก ผู้คนอยู่ในภาวะที่จะต้องหาทางแก้ปัญหาในชีวิตของตัวเอง เพื่อที่จะสามารถก้าวผ่านวิกฤตเหล่านี้ไปได้ ทุกคนจำเป็นจะต้องตัดสินใจทำอะไรบางอย่างเสมอ กระบวนการคิด หรือ การวิเคราะห์ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยให้ทุกท่านพบทางออกของปัญหาของตนเองได้ และ Critical Thinking ก็ถือเป็นทักษะที่จำเป็นต่อการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ หรือ ตัวท่านเองด้วยนะคะ



Critical Thinking คืออะไร?


Critical Thinking คือ กระบวนการคิดที่ผ่านการไตร่ตรองด้วยหลักฐานและเหตุผล โดยไม่มีอารมณ์เข้ามาประกอบการตัดสินใจค่ะ ดังนั้น การที่มี Critical Thinking ทำให้การตัดสินใจของเราไม่มีความลำเอียง (Bias) ซึ่งเวลาที่มีคนมาเสนอ solutions ให้ท่าน หลายครั้งท่านจะยอมรับ solutions แรกจากพวกเขา หรือ ไม่ได้ใช้เวลาในการประเมินสถานการณ์จากหลาย ๆ ด้าน เนื่องจากเวลาของท่านมีจำกัด ทว่าเพื่อป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดนี้ ยังมีอีกหลายวิธีที่ท่านสามารถทำได้เพื่อฝึก Critical Thinking ของท่าน ดังนี้ค่ะ


1. ตั้งคำถามกับไอเดียที่ท่านคิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูง – หากท่านมีไอเดียกลยุทธ์ทางธุรกิจใหม่เข้ามา ลองตั้งคำถามกับไอเดียของท่านนะคะ เช่น กลยุทธ์นี้เป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดในอนาคตหรือไม่? มีงานวิจัยพูดถึงเรื่องไหม แล้วงานวิจัยเหล่านั้นชี้ว่าจะมีผลอย่างไรในอนาคต?


2. คิดด้วย logic – เมื่อท่านต้องประเมินข้อถกเถียงในที่ประชุม ลองพิจารณาจากข้อมูลหรือหลักฐานดูนะคะว่า ด้วยตัวข้อมูลที่มี ตาม logic แล้วข้อมูลสนับสนุนข้อสรุปได้หรือไม่


3. หาความคิดหรือทัศนะอื่น ๆ มาประกอบ – ท่านลองเปิดใจและคิดนอกกรอบ ลองหาคนที่คิดแตกต่างจากท่านนะคะ เพื่อตั้งคำถาม และท้าทายการคิดวิเคราะห์ของท่าน แล้วท่านจะได้การตัดสินใจที่ดีที่สุดค่ะ


หากท่านจะต้องคิดกลยุทธ์ในการรับมือสถานการณ์ต่าง ๆ หรือตัดสินใจอะไรที่มีความสำคัญ อย่าลืมนำเทคนิค Critical Thinking นี้ไปใช้ เพื่อกลยุทธ์ที่ดีที่สุดในงานของท่านกันนะคะ


#MissConsult #LeaderTips #CriticalThinking #Ideas

8 views0 comments

Recent Posts

See All
M.I.S.S.CONSULT

M.I.S.S.CONSULT focus on the People Development program. 

We provide tools base on Scientific to measurement and assessment of each individual or as a team performance.

Build a strong team
We help companies understand their people, then drive behaviors to build a better relationship, ambition, competitive mindset.

Our service help client to achieve their goals.
We have a variety of tools in the world that carefully selected for our clients. We selected only the best that would help fix and expand our client's human capital as a good asset. Our services are Psychometric Test tools, Training courses, Coaching, Neuroscience, Assessment Center, DISC/Everything DiSC Certification course.

Solution
Our Location

14th Flr.,Q.House Asoke Bldg.,
66 Sukhumvit 21 ,North Klongtoey,
Wattana,Bangkok 10110

 

Tel : 02-258-4966,02-258-4977 
Fax : 02-258-4933
HOTLINE : 085-186-2356

 

Find us
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon
Accreditation

Build a better workplace

 

We help companies understand their people, then drive behaviors to build a better relationship, ambition, competitive mindset.

Copyright ©M.I.S.S.CONSULT.COM.  All rights reserved.

© Copyright™