top of page
iStock-1413128025.jpg

Everything DiSC vs DISC ClassicDiSC Classic และ Everything DiSC เป็นเครื่องมือวัดประเมินบุคลิกภาพของ DiSC โดย DiSC ระบุลักษณะบุคลิกภาพหลัก 4 รูปแบบ ได้แก่

  1. Dominance

  2. Influence

  3. Steadiness

  4. Conscientiousness

ทั้ง DiSC Classic และ Everything DiSC ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คนเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและของผู้อื่นในสถานการณ์ต่างๆ อย่างไรก็ตาม มีความแตกต่างบางประการระหว่างเครื่องมือทั้งสอง


DiSC Classic เป็นเครื่องมือการประเมินแบบดั้งเดิมที่มีมานานหลายปี

ในขณะที่ Everything DiSC เป็นเครื่องมือการประเมิน DiSC เวอร์ชันใหม่และทันสมัยกว่า Everything DiSC จัดทำโดย Wiley และแบ่งบริการในหลายรูปแบบ รวมถึง

การประเมินในที่ทำงาน - Everything DiSC WorkPlace,

การประเมินความเป็นผู้นำ - Everything DiSC Work of Leader,

และการประเมินการขาย Everything DiSC Sales ได้รับการออกแบบมาสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายมากขึ้น และเน้นให้เข้าใจในตนเองได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกว่า DiSC Classic และมีทางเลือกอื่นๆเพิ่มเติม เช่น การเสนอแนะส่วนบุคคลและเครื่องมือวางแผนการดำเนินการเพื่อให้ประสบความสำเร็จ

โดยรวมแล้ว ทั้ง DiSC Classic และ Everything DiSC เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการพัฒนาส่วนบุคคลและนำไปใช้ในการทำงาน


แต่ Everything DiSC อาจเป็นตัวเลือกที่ครอบคลุมและโต้ตอบได้มากกว่าสำหรับผู้ที่มองหาข้อมูลเชิงลึกเชิงลึกและกลยุทธ์เชิงปฏิบัติเพื่อปรับปรุงการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์
- MissConsult

Copyright: บทความ ข้อความ ข้อมูล รวมความถึง เนื้อหารายละเอียด ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ MissConsult Co., Ltd. การเก็บข้อมูล อาจทำได้โดยวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล โดยไม่เกี่ยวข้องกับทางการค้า สื่อ หรือ ตีพิมพ์ซ้ำ คัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใด เพื่อประโยชน์ในเชิงธุรกิจ การ ทำซ้ำ เผยแพร่ ตีพิมพ์ หรือ จำหน่าย โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บริษัทจะดำเนินการ ตามกฎหมาย กับผู้ละเมิดสิทธิ์ดังกล่าวโดยทันทีComments


bottom of page