top of page
iStock-1413128025.jpg
  • Writer's pictureMC

Don’t Just Jump on the “Next Big Thing”

ไม่รีบร้อนหากคิดจะทำงานใหญ่


ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันนี้ทุกประเทศทั่วโลกล้วนเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดเล็ก หรือองค์กรใหญ่ระดับโลกต่างก็มีการปรับตัวเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์เหล่านี้เพื่อความอยู่รอด และยิ่งมีความไม่แน่นอนมากเท่าไหร่ การจะทำอะไรก็ต้องยิ่งคิดให้รอบคอบ


แล้วจะทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ?

เมื่อท่านมีไอเดียหรือโปรเจคใหม่ ๆ ในการบริหารและโปรเจคนั้นได้รับแรงสนับสนุน ผู้บริหารมักจะลงมือปฏิบัติโดยเริ่มจากภายในองค์กรของพวกเขาก่อนซึ่งเป็นสิ่งที่ดี ทว่าก็ไม่ใช่ทุกไอเดียที่จะถูกยอมรับและสามารถนำไปใช้ได้จริง ในการพิจารณาว่าไอเดียนั้นคุ้มค่ากับการปฏิบัติอย่างเป็นทางการไหม ให้ทำตามขั้นตอน ดังนี้


1. อดทนและรอเวลา : ในการเริ่มต้นอะไรใหม่ ๆ ทุกอย่างต้องอาศัยเวลาเพื่อที่จะได้เห็นผลลัพธ์ว่าดีหรือไม่ดี และสามารถนำไปใช้ได้จริงหรือไม่ ดังนั้น ไม่จำเป็นต้องรีบร้อนเกินไป เหมือนสำนวนที่ว่า ช้า ๆ ได้พล้าเล่มงาม


2. ต้องมีการวางแผนรูปแบบการบริหารใหม่ : ท่านจะต้องระบุความสำคัญของโปรเจคให้ได้ แล้วตั้งคำถามกับไอเดียนั้นว่า อะไรคือสิ่งจำเป็นในการทำงานรูปแบบนี้? แล้วองค์กรมีความเข้าใจลึกซึ้งแค่ไหนกับการทำงานภายใต้โปรเจคใหม่ของท่าน? อย่างเช่นช่วงก่อนที่มีการวางแผน Work from home (WFH) พนักงานของท่านมีความเข้าใจอย่างไรว่า WFH ต้องทำงานแบบไหน แล้วตัวของพนักงานเองจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้าง ที่สำคัญท่านจะวางข้อกำหนดยังไงเพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าพนักงานของท่านทำงานจริง เป็นต้น


3. วิเคราะห์ถึงผลลัพธ์ที่จะได้ : ในการทดลองทำโปรเจคนี้จะนำไปสู่ความสำเร็จที่องค์กรต้องการหรือไม่? มีผลข้างเคียงหรือส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง? กล่าวคือ ก่อนที่จะลงมือกระทำการณ์ใด ๆ ท่านต้อง

เตรียมความพร้อมและคำนึงถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น โดยท่านจะต้องคิดถึงความเสี่ยง ความเป็นไปได้ของ โอกาสที่จะสำเร็จ ว่าคุ้มค่าหรือไม่ อย่างการ WFH ท่านก็ต้องคิดว่าสิ่งที่แย่ที่สุดคืออะไร แล้วถ้าเกิดขึ้นท่านจะรับมืออย่างไร แต่ถ้าไม่ทำจะเกิดอะไรขึ้น ซึ่งจะทำให้เห็นว่าระหว่างข้อดีกับข้อเสียข้อไหนมากกว่า


4. ดูว่าองค์กรของท่านมีการตอบสนองอย่างไร : เช่น การทดสอบแผนงานนี้ทำให้เกิดอุปสรรคหรือความขัดแย้งในองค์กรไหม? องค์กรของท่านนั้นมีความพร้อมในการยอมรับความเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบการบริหารใหม่ ๆ นี้เพียงพอที่จะทำหรือไม่ ซึ่งจะทำให้ท่านตัดสินใจได้ว่า ไอเดียของท่านนี้เหมาะสมหรือคุ้มค่าที่จะนำมาปฏิบัติจริงหรือท่านควรเก็บไอเดียเก็บไว้เพื่อรอเวลาที่เหมาะสมกว่าในอนาคต#MissConsult #LeaderTips #เคล็ดลับความเป็นผู้นำ #Dobigthing #Ideas #planning #DiSCThailandComments


bottom of page