top of page
iStock-1413128025.jpg
  • Writer's pictureMC

5 Questions That (Newly) Virtual Leaders Should Ask Themselves

5 คำถามที่ผู้นำยุคออนไลน์ต้องทบทวน


ขณะที่เทคโนโลยีก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วทำให้ความสามารถในการทำงานและการสื่อสารของคนรวดเร็วมากขึ้น แต่เรายังไม่ได้ถูกฝึกฝนในเรื่องของการนำทีมในยุคที่ต่างคนต่างทำงานคนละพื้นที่กัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่เกิดวิกฤตเช่นนี้


แน่นอนว่าเมื่อผู้ทำงานต้องปรับเปลี่ยนจากการทำงานออฟฟิศ ไปเป็น ทำงานจากบ้าน ความท้าทายย่อมเกิดขึ้น มาดูความท้าทายที่ผู้ทำงานอาจต้องเผชิญเมื่อต้องทำงาน Work from home กันค่ะ
1. รู้สึกอึดอัด ไม่สบายใจ


สำหรับหลายๆ คนที่ไม่ได้มีความถนัดทางเทคโนโลยี หรือ ไม่คุ้นชินกับการทำงานผ่านสื่อออนไลน์ มักจะเกิดความไม่กล้าพูดคุยในการประชุม หรือ เกิดอาการรู้สึกไม่สะดวกใจในการแสดงความคิดเห็น หากพวกเขามีคนอื่นในบ้านอยู่รอบข้างด้วย ทำให้ไม่สามารถแสดงออกได้อย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นสิ่งที่คนเป็นผู้นำทีมจะต้องใช้พลังมากขึ้นในการแสดงออกให้ทีมงานหรือคนอื่นๆ รู้สึกปลอดภัย เชื่อใจ และรู้สึกว่าพวกเขาสามารถแลกเปลี่ยนไอเดียได้โดยไม่เคอะเขิน โดยอาจทำให้ดูเป็นแบบอย่างเพื่อลดบรรยากาศที่น่าอึดอัดทั้งหลายให้น้อยลง


2. การบริหารพลังงานในการทำงานของแต่ละบุคคลเป็นเรื่องยาก


ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางเทคนิคหรือความยากในการอ่านคนผ่านวิดีโอที่เห็นเพียงหน้าตา ทำให้การที่จะเกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนั้นยากขึ้น เพราะ การอ่านสีหน้า ท่าทาง พฤติกรรม อารมณ์ การแสดงออก ทั้งจากตัวท่านเองและทีมงาน ก็ทำได้ยากขึ้น โดยเฉพาะการสื่อสารหรือประชุมเป็นกลุ่มใหญ่


3. ง่ายมากที่คนอื่นจะหลุดโฟกัสจากคุณ


การดึงความสนใจของผู้ฟังในการประชุมปกติ ก็เป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างหนึ่ง แต่เมื่อเปลี่ยนเป็นการประชุมออนไลน์ ยิ่งเพิ่มความยาก และ เพิ่มปริมาณสิ่งรบกวนความสนใจของผู้ฟังมากขึ้นไปอีก ที่สำคัญคือ คุณสามารถควบคุมพวกเขาได้ผ่านเสียงเท่านั้น


4. จำเป็นต้องมีทักษะใหม่ๆ มากขึ้น

แม้เทคโนโลยีจะมีส่วนช่วยจัดการหลายๆ อย่างให้ง่ายขึ้น แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการคุณจะต้องมีทักษะในการดึงความสนใจจากคนอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมหรือนำเสนอ การหาวิธีในการควบคุมบรรยากาศ หรือ คุณอาจต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือกำหนดการบางอย่างให้เหมาะสมกับบนออนไลน์มากขึ้นด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝนเพิ่มเติม

ขณะเดียวกันตัวผู้นำหรือผู้บริหารเองก็ต้องเพิ่มทักษะและความพยายามในการบริหารงานรูปแบบใหม่นี้เช่นกัน ผู้นำจำเป็นต้องหยุด และ ฉุกคิดเพิ่มขึ้นว่าในสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป เราจะทำอะไรที่แตกต่างได้บ้าง ไม่เพียงเพื่อความยั่งยืน แต่เพื่อการสร้างทักษะการบริหารทีมในยุคออนไลน์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นด้วย


มาดู 5 คำถามสำคัญที่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการบริหารทีมท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบันกันค่ะ

1. คุณสื่อสารกับทีมงานอย่างมีกลยุทธ์ที่เหมาะสมหรือยัง?


2. คุณจำเป็นต้องปรับการรูปแบบการสื่อสารกับทีม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพตามสถานการณ์ไหม?


3. คุณจะปรับรูปแบบการทำงาน บทบาท และความรับผิดชอบของทีมอย่างไร เพื่อให้พวกเขาประสบความสำเร็จ?


4. คุณมองไปที่ภาพใหญ่ของการทำงาน และสื่อสารให้ทีมเข้าใจภาพเดียวกันหรือยังฦ


5. คุณจะทำอะไรในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้แข็งแกร่งและมั่นคง?


หากตอบคำถามเหล่านี้ และทบทวนกลยุทธ์ที่จะใช้สำหรับสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม การจะก้าวข้ามวิกฤตนี้ไปจะต้องทำได้อย่างแน่นอน ยิ่งตัวห่าง ก็ยิ่งต้องสื่อสาร ทำความเข้าใจทีมงานให้มาก รับรองว่าคุณจะได้ใจพวกเขา และจะฝ่าฟันวิกฤตร่วมกับคุณได้ค่ะ


M.I.S.S.CONSULT The Leadership Solution Specialist (LSS)


Comentarios


bottom of page