top of page
Building-up-on-their-ideas-944060494_751x468.jpeg

Blog

  • Writer's pictureMC

3 Tools to Help Leaders Steady Their Teams During a Transition

3 สิ่งสร้างความมั่นคงให้ทีมท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงเมื่อผู้คนต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง นักจิตวิทยา Donald Woods Winnicott เรียกสิ่งที่ช่วยเรารับมือการเปลี่ยนแปลง เรียกว่า วัตถุเปลี่ยนผ่าน หรือ การติดสิ่งของ (Transitional Object) ซึ่งวัตถุในที่นี้สามารถเป็นได้ทั้งสิ่งของ เช่น ผ้าห่ม ตุ๊กตา เป็นต้น หรือ สิ่งที่เป็นนามธรรม เช่น นิสัย กิจกรรมที่ทำทุกวัน หรือ พฤติกรรมบางอย่าง เหล่านี้จำเป็นอย่างมากสำหรับผู้คนที่ต้องเผชิญความไม่แน่นอน


วัตถุเปลี่ยนผ่านที่ว่านี้ เป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดความรู้สึกสบายใจ คลายกังวล บางครั้งก็สามารถเพิ่มความมั่นใจให้เจ้าของได้ จากการวิจัยกว่า 15 ปี ใน 7 ประเทศ กว่า 200 องค์กร พบความเชื่อมโยงของทฤษฎีวัตถุเปลี่ยนผ่านที่มีผลระหว่าง องค์กร และ ผู้ทำงาน ในช่วงที่เกิดความเปลี่ยนแปลงเช่นกัน โดยมี 3 สิ่งที่จะช่วยให้ผู้นำองค์กรนำทีมผ่านวิกฤตไปได้อย่างมั่นคง


1. ทางเลือก (Choice)


ตามหลักการของประสาทวิทยาศาสตร์ ยืนยันว่า สมองของคนเรามีความสามารถในการรับการเปลี่ยนแปลง จากสภาพแวดล้อมเดิมสู่สภาพแวดล้อมใหม่ ได้ ซึ่งเป็นเรื่องปกติของชีวิตที่คนเราจะต้องเจอ แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายในทุกๆ ครั้ง ซึ่งจากการวิจัยพบว่า คนจะยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขึ้น หากพวกเขารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ตัดสินใจในสิ่งกำลังจะเกิด


ดังนั้น การให้ทางเลือกแก่ผู้ทำงาน ในภาวะที่เกิดความไม่แน่นอน จึงเป็นสิ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้พวกเขายังคงทำงานต่อไปได้อย่างดีเช่น การให้ผู้ทำงาน เลือก ระหว่างทำงานที่ออฟฟิศ หรือ ทำงาน WFH แน่นอนว่าเมื่อพวกเขาได้เลือกด้วยตัวเองแล้ว ก็จะเกิดความสบายใจ และมีความสุขที่ได้ทำงานในแบบที่ตัวเองเลือก เป็นต้นค่ะ


2. สร้างเป้าหมายร่วมกัน (Connection to a purpose or mission)มีงานวิจัยบอกมาแล้วว่าการทำงานร่วมกัน หรือ ทำงานเป็นทีม ช่วยให้เกิดผลลัพธ์ได้มากกว่าการทำงานคนเดียว ซึ่งเมื่อเกิดโควิด 19 ก็ส่งผลให้หลายๆ คนขาดการสื่อสารร่วมกัน หลายคนอาจรู้สึกเครียด แปลกแยก ล้วนแต่ส่งผลต่อการทำงานทั้งสิ้น


ดังนั้น หากผู้นำกำหนดเป้าหมาย หรือ ความท้าทาย ที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้ทำงานรู้ว่าพวกเขากำลังจะทำอะไร และ มุ่งหน้าไปหาเป้าหมายเดียวกัน ก็สามารถเป็นหลักยึดให้ผู้ทำงานรู้ว่า พวกเขากำลังทำอะไรอยู่ และ สร้างความมั่นใจท่ามกลางสภาพแวดล้อมความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นได้3. สร้างจุดเชื่อม (Establish Bridge)


วิกฤตที่เกิดขึ้นทำให้ผู้คนตื่นตระหนก และ อยากรู้ว่าจะต้องทำอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง สุขภาพ การป้องกัน การเดินทาง โชคดีที่ในยุคนี้ มีเทคโนโลยีที่ทำให้ผู้คนเข้าถึงได้ง่าย และช่วยให้เกิดการแก้ปัญหาได้ในหลายด้าน ในที่นี้เอง ‘เทคโนโลยี’ ก็คือ จุดเชื่อมให้ผู้คนลดความตกใจหรือความกังวลได้ เมื่อเจอเรื่องที่ไม่คาดคิด


เช่นเดียวกับองค์กร เมื่อเกิดความเปลี่ยนแปลงจากความไม่แน่นอนบางอย่าง เทคโนโลยีอาจไม่ใช่สิ่งเดียวที่เชื่อมผู้คนเข้าด้วยกัน อีกนัยนึงสิ่งที่เชื่อมผู้คนเข้าด้วยกัน อาจเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเสมือนแสงสว่างที่ทำให้ผู้ทำงานมองเห็นทางออกของปัญหาก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นคน ระบบ สิ่งของ หรืออะไรก็ตามที่ทำให้พวกเขาไม่รู้สึกว่ากังวลใจใน 3 สิ่งที่จะช่วยให้เกิดความมั่นคงในการทำงาน แล้วองค์กรคุณล่ะคะ มีสิ่งเหล่านี้หรือยัง? และในฐานะผู้นำองค์กรลองถามตัวเองดูค่ะว่า ท่านจะให้ทางเลือกแก่ผู้ทำงานอย่างไร? จะสร้างเป้าหมายในการทำงานอย่างไร? และนวัตกรรม เทคโนโลยี หรือ ของอะไรที่จะเป็นจุดเชื่อมในองค์กรท่านได้? แน่นอนว่าวัตถุเปลี่ยนผ่าน (Transitional Object) ไม่ใช่อะไรที่สามารถระบุได้ง่ายทุกครั้ง แต่ก็เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพ และ บำรุงรักษาความยืดหยุ่นของภายในองค์กรให้ยังดำเนินต่อได้ท่ามกลางวิกฤตในปัจจุบันCredit: HBR

M.I.S.S.CONSULT The Leadership Solution Specialist (LSS)


Comments


bottom of page