top of page
iStock-1413128025.jpg

Proactive -ทักษะเชิงรุกคืออะไรและเหตุใดองค์กรของคุณจึงต้องการ


การมี Proactive หรือการทำงานที่มีความคิดเชิงรุกเป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กร หมายความว่าแทนที่จะรอให้สิ่งต่างๆ เกิดขึ้น องค์กรที่ Proactive จะดำเนินการเชิงรุกเพื่อให้แน่ใจว่าบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ การมีความคิดเชิงรุกสามารถวางแผนล่วงหน้าและคาดการณ์อนาคตได้ สิ่งนี้สามารถช่วยองค์กรได้หลายวิธี เช่น ช่วยให้พวกเขานำหน้าคู่แข่งและจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีแหล่งข้อมูลออนไลน์มากมายที่ให้ตัวอย่างว่าการมีความคิดเชิงรุกมีประโยชน์ต่อองค์กรอย่างไร

แนวทางการจัดการเชิงรุกช่วยให้องค์กรจัดการความเสี่ยงได้ดีขึ้น ระบุและคาดการณ์ปัจจัยที่ไม่คาดฝัน และตัดสินใจได้ดีขึ้น สามารถคาดการณ์เหตุการณ์ในแต่ละวันได้แม่นยำยิ่งขึ้นด้วยแนวทางเชิงรุก ซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถวางแผนล่วงหน้าสำหรับความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ การศึกษายังพบว่า Proactive นำไปสู่การแก้ไขที่รวดเร็วขึ้นในกรณีของเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน สิ่งนี้ไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรโดยรวมเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มขวัญและกำลังใจให้กับสมาชิกในทีมด้วย

Proactive HR ก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในองค์กรใดๆ เป็นผู้มีส่วนสำคัญต่อชื่อเสียงและความสำเร็จของบริษัท โดยช่วยให้องค์กรนำหน้าปัญหาก่อนที่จะเกิดขึ้นหรือไม่สามารถจัดการได้ Proactive HR - จะช่วยลดการเสียเวลาโดยสามารถเตรียมความพร้อมและหาคนแทนตำแหน่งงานที่ว่าง ด้วยผู้สมัครที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็วและทันที ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาที่ต้องใช้ในการสรรหาบุคลากร

Proactive HR - ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้ผู้นำองค์กรสามารถบริหารทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการให้ข้อเสนอแนะทันเวลาเกี่ยวกับระดับประสิทธิภาพพนักงานของพวกเขามากขึ้นหรือลดน้อยลงผู้นำองค์กรต้องกำหนดทิศทางและเงื่อนไขที่เหมาะสม สำหรับนโยบายการทำงาน Proactive เพื่อความสำเร็จและสามารถป้องกันสิ่งที่ไม่คาดคิดจากปัจจัยภายนอก สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน ซึ่งตลาดโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และโอกาสที่มีสามารถถูกแย่งชิงไปอย่างรวดเร็วจากผู้เล่นรายใหม่ที่เกิดขึ้นทุกวัน

การทำงานเชิงรุกหมายถึงความรับผิดชอบและการควบคุมสถานการณ์ เป็นพฤติกรรมที่พนักงานในองค์กรจำเป็นต้องมีเพื่อประสบความสำเร็จ พฤติกรรมเชิงรุกช่วยให้พวกเขาสามารถคาดการณ์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น รักษาความยืดหยุ่นในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด และหลีกเลี่ยงความผิดพลาดครั้งใหญ่ วิธีการนี้จะทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักพึงพอใจกับผลการปฏิบัติงานขององค์กร จิตวิทยาอุตสาหกรรมได้แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมเชิงรุกสามารถสร้างผลลัพธ์ได้มาก องค์กรควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขากำลังบริหาร Proactive - การทำงานงานเชิงรุกเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการดำเนินการ และเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จสูงสุดในทุกสถานการณ์ที่เผชิญ

Comments


bottom of page