WHY US

M.I.S.S.CONSULT   สามารถตอบสนองต่อความต้องการธุรกิจของท่านได้ โดยเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ทีมงานอันเป็นหัวใจขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เป้าหมายการทำงานของ

 

M.I.S.S.CONSULT ยึดอยู่บนความเชี่ยวชาญ ความใส่ใจในคุณภาพและความต้องการของแต่ละองค์กร ทำให้เรา สามารถสร้างผลประโยชน์สูงสุด เชิงคุณภาพต่อองค์กรของท่านได้ดังนี้

บุคลากร: ด้วยตระหนักว่า บุคลากร คือ หลักสำคัญที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย รูปแบบสินค้าและบริการของเรา ให้ความสำคัญต่อหลักการทางจิตวิทยา มุ่งเป้าหมายสำคัญเพื่อให้เกิดผลบวกระหว่างพนักงานและองค์กรเท่านั้น ส่งผลลัพธ์ที่ไม่เพียงก่อให้เกิดแรงกระตุ้นเชิงบวกต่อบุคลากร แต่ยังส่งผลทำให้บุคลากรเห็นความสำคัญขององค์กร และ ต้องการพัฒนาตนเองเพื่อก่อให้เกิดผลการทำงานที่ทำประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ​  การพัฒนาบุคลากรของท่าน จึงกระทำอยู่บนความคาดหวังของการสร้างแรงจูงใจเชิงบวก การสร้างความผูกพันธ์แก่ทีมงานและองค์กรในระยะยาวได้อย่างแท้จริง ลดปัญหาด้านบุคลากรได้อย่างเข้าใจถึงเหตุผล ตลอดทั้งแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนและถูกต้อง

 กระบวนการ:  สินค้าและบริการของเรา ให้ความสำคัญต่อกระบวนการทำงาน และ วัฒนธรรม ที่แตกต่างของแต่ละองค์กร โดยเรา มีรูปแบบที่ท่านสามารถนำไปปรับใช้ได้ทันที หรือ รูปแบบเฉพาะ สำหรับกรณีพิเศษสำหรับองค์กรท่าน เพราะเราทราบว่า แต่ละองค์กรย่อมมีเอกลักษณ์และความต้องการที่แตกต่างกัน การให้บริการของเราจึงอยู่บนหลักการดังกล่าว เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปในรูปแบบส่งเสริม ยอมรับ และ เกิดการพัฒนาได้ตามเป้าหมาย คำนึงถึง การเพิ่มประสิทธิภาพ และ ผลสำเร็จที่มากขึ้นอย่างเห็นผลลัพธ์ได้

ลูกค้าของท่าน: สินค้าและบริการของ M.I.S.S.Consult ส่งผ่านคุณค่าของท่านในรูปแบบผลลัพธ์ที่ได้จากความพึงพอใจจากลูกค้าของท่านเพิ่มมากขึ้น ลดการถูกร้องเรียน เพิ่มกลุ่มลูกค้าให้แก่ท่าน ผ่านทีมงานและรูปแบบที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เราทำได้ บนพื้นฐานของการสร้างความเข้าใจที่ดีต่อพนักงานและองค์กร เกิดการสร้างคุณค่าในมาตรฐานเดียวกัน ทำให้สร้างความประทับใจต่อลูกค้าได้อย่างแท้จริงและต่อเนื่อง ด้วยบริการของเรา ไม่เพียงสร้างความแตกต่างแก่ทีมงาน ยังสามารถส่งผลด้านบวกดังกล่าวส่งผ่านต่อไปยังกลุ่มลูกค้าของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ต้นทุน:  เพราะเราทราบว่า ต้นทุนของท่าน คือ ความสำคัญ ท่านย่อมเล็งเห็นถึงผลประโยชน์ที่ได้รับมีคุณค่าที่เหมาะสมต่อการลงทุน ดังนั้น รูปแบบการบริการและสินค้าของเรา ให้ความสำคัญต่อคุณภาพและผลลัพธ์ที่วัดผลได้ มีทั้งการรับประกันผลสำเร็จ หรือ ความพึงพอใจ ถ้าผลไม่เป็นไปตามที่เรารับประกัน เรายินดีคืนเงินให้แก่ท่านเต็มจำนวน (ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดบริการได้จากตัวแทนของเรา) เพื่อให้การลงทุนของท่านเกิดการสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริง และ เป็นการลงทุนเพื่อสร้างผลกำไรตอบกลับอย่างแท้จริง

About us

M.I.S.S.CONSULT is your guarantee of quality

 

ในฐานะองค์กรวิชาชีพด้านการจัดการและการพัฒนาคน M.I.S.S.CONSULT เข้าใจในคุณค่าของบุคลากร ดังนั้นรูปแบบการให้บริการ ผ่าน แบบประเมินทางจิตวิทยา การฝึกอบรม และนำเสนอบริการ ที่ให้ผลในทางปฏิบัติทั้งต่อผู้เข้าร่วมและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Setting the standard

 

เรากำหนดการบริการของเรา ด้วย มาตรฐานสูงสุดและหลักสูตรของเราตั้งเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการคิดล่าสุด, การปฏิบัติที่ดีที่สุดและคุณภาพของการฝึกอบรม ดังนั้นสำหรับลูกค้าของเรา เราไม่ใช่เพียงผู้นำแต่ยังเป็นที่ยอมรับในชื่อเสียงของวิชาชีพและแบรนด์ที่พวกเขาสามารถไว้วางใจได้เสมอ

Totally current

 

M.I.S.S.CONSULT มีการปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการของเราตลอดเวลา ผ่านการวิจัยและพัฒนาและการมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ลูกค้าบอกให้เราเป็นสิ่งสำคัญ ด้วยการพัฒนาทางนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องหมายถึงการแนะนำ รูปแบบการบริการที่มีคุณภาพ หลักสูตรการฝึกอบรมที่ใหม่สะท้อนให้เห็นถึงการแก้ปัญหาส่วนใหญ่ที่ทันสมัยทันต่อภาวะเศรษฐกิจที่ต้องการอย่างแท้จริง

Something for everyone

 

M.I.S.S.CONSULT เรามีสินค้าและการบริการที่มีความหลากหลาย ที่ตอบสนองต่อความต้องการด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างแท้จริง ด้วยความหลากหลายของสินค้าและบริการ ตลอดทั้งการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้สินค้าและบริการ ตลอดทั้ง การฝึกอบรมที่มีมากกว่า 125 ชื่อหลักสูตร มีความพร้อมต่อทุกความจำเป็นขององค์กรทีต้องการพัฒนาศักยภาพบุคคล

The best people are our people

 

M.I.S.S.CONSULT เราเลือกพนักงานไม่เพียงพิจารณาในเรื่องความสามารถ เรายังให้ความสำคัญในเรื่องทัศนคติในการให้บริการ ความสามารถในการอำนวยความสะดวกในการส่งต่อสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงสุดต่อลูกค้าของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ทีมงานของเราทุกคนต้องมีความพร้อมด้านความเชี่ยวชาญในวิชาชีพของเรา มีความรู้ในเชิงลึก ตลอดทั้งประสบการณ์และทักษะการนำเสนอความเป็นเลิศเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้าของเรา

Relevant to your work

 

M.I.S.S.CONSULT ให้ความสำคัญต่อองค์กรและทีมงานของท่าน สินค้าและบริการของเรา ส่งเสริมทักษะและมีความเกี่ยวข้องกับการทำงาน นั่นเป็นเหตุผลที่สินค้าและบริการของเรามุ่งเน้นให้ลูกค้ามีความเข้าใจ และ สามารถนำไปใช้ได้จริงในการทำงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร

Excellent support materials

 

เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการ สินค้าและการฝึกอบรมที่มีคุณภาพสูงสุดที่มีราคาแข่งขันได้และคุ้มค่าเงิน ค่าบริการ รวมถึง เอกสารการบันทึกที่ครอบคลุม และลูกค้าของเราจะได้รับเอกสาร คู่มือฟรี

Wealth of experience

 

คณะกรรมการหลักสูตรของเรานำเสนอประสบการณ์ การให้คำแนะนำและข้อมูลเชิงลึกเพื่อให้มั่นใจว่า สินค้าและบริการของเรา สามารถตอบสนองได้ถึงแม้นจะเป็นวันที่มีความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้ปฏิบัติงาน

Training at your workplace with In-house solutions

 

M.I.S.S.CONSULT นำเสนอสินค้าและบริการ ที่ตอบสนองต่อความสะดวก ผ่านระบบ Online, Document และ Software และนอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมภายในให้แก่ลูกค้าของเรา

We'll help you to make the right choice...

 

M.I.S.S.CONSULT บริการด้วยความเป็นมืออาชีพ เราไม่เพียงเป็นมิตรทางการทำงานร่วมกับลูกค้าของเรา แต่เรายังพยายามที่จะนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อลูกค้าของเราอยู่เสมอ ดังนั้น เราจึงมีบริการให้คำปรึกษา และ แนะนำ ผ่านทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรา ที่สามารถติดต่อและตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง

M.I.S.S.CONSULT

M.I.S.S.CONSULT focus on the People Development program. 

We provide tools base on Scientific to measurement and assessment of each individual or as a team performance.

Build a strong team
We help companies understand their people, then drive behaviors to build a better relationship, ambition, competitive mindset.

Our service help client to achieve their goals.
We have a variety of tools in the world that carefully selected for our clients. We selected only the best that would help fix and expand our client's human capital as a good asset. Our services are Psychometric Test tools, Training courses, Coaching, Neuroscience, Assessment Center, DISC/Everything DiSC Certification course.

Solution
Our Location

14th Flr.,Q.House Asoke Bldg.,
66 Sukhumvit 21 ,North Klongtoey,
Wattana,Bangkok 10110

 

Tel : 02-125-2959 


HOTLINE : 085-186-2356

 

Find us
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon
Accreditation

Build a better workplace

 

We help companies understand their people, then drive behaviors to build a better relationship, ambition, competitive mindset.

Copyright ©M.I.S.S.CONSULT.COM.  All rights reserved.

© Copyright™