top of page
iStock-1413128025.jpg

M.I.S.S.CONSULT สนับสนุน คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สร้างทีมงานที่เหนียวแน่นและผูกพันในองค์

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ (แถวหน้า กลาง) คณบดี คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติ บริษัท มิส คอนซัลท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลด้วยหลักจิตวิทยา โดย กัลยา แก้วประเสริฐ (แถวหน้าที่ 4 จากขวา) มาบรรยายแชร์ประสบการณ์ ด้านการสร้างทีมงานที่เหนียวแน่นและผูกพันในองค์กร โดยองค์ความรู้จากงานศึกษาและงานเขียนของ แพทริค ลินซิโอนี่ (Patrick Lencioni) The Five Behaviors of a Cohesive Team ด้วยหลักความเชื่อมโยงของพฤติกรรมของคนในองค์กร ที่ต้องประกอบด้วย 5 พฤติกรรมพื้นฐาน เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ ให้กับคณะผู้บริหาร จากคณะแพทย์ศาสตร์ ที่ จ.เชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้


Comentarios


bottom of page