top of page
iStock-1413128025.jpg

M.I.S.S.CONSULT ร่วมสนับสนุนงาน Digital HR Forum และ eGovernment Forum 2019


มิส คอนซัลท์ โดย กัลยา แก้วประเสริฐ (ขวาสุด) ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลด้วยหลักจิตวิทยาเชิงบวก ร่วมสนับสนุนงาน Digital HR Forum และ eGovernment Forum 2019 จัดโดย สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ร่วมกับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการบรรยายแชร์ประสบการณ์ในเรื่อง Everything DiSC : The Power of WE และ The Five Behaviors of a Cohesive Team เพื่อการสร้างทีมที่เหนียวแน่นและผูกพันในองค์กร สร้างความพร้อมเพื่อรับกับการแข่งขันที่รุนแรงและการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี โดยได้รับการต้อนรับจากผู้บริหารสมาคมและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เมื่อเร็วๆ นี้

Comments


bottom of page