top of page
iStock-1413128025.jpg

M.I.S.S.CONSULT คว้ารางวัล ....จากงาน MINDLAB2019 โดย Wiley สหรัฐอเมริกา
กัลยา แก้วประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิส คอนซัลท์ จำกัด ในฐานะ Authorized Partner ของ A Wiley Group สหรัฐอเมริกา ได้รับเชิญร่วมงานประชุม MINDLAB 2019 งานประชุมที่รวมผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลจากทั่วโลก จัดโดย Wiley ที่ เดนเวอร์ สหรัฐอเมริกา นอกจากจะได้สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้ในด้าน Everything DiSC ซึ่งเป็นแบบประเมินบุคลิกภาพที่ได้รับการพัฒนาต่อยอด และได้รับความนิยมจากทั่วโลกแล้ว ยังได้คว้ารางวัลดีเด่นด้านพัฒนาองค์กรโดย Everything DiSC & The Five Behaviors of a Cohesive Team ติดไม้ติดมือกลับมาด้วย นับเป็นความภาคภูมิใจของวงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในด้านการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สมกับความตั้งใจของจ้าตัว ที่มีความมุ่งมั่นและนำเอาความรู้นี้มาใช้ในการที่จะช่วยพัฒนาคนในชาติให้แข็งแกร่งสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ในภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างมากมายในปัจจุบันコメント


bottom of page