top of page
iStock-1413128025.jpg

Growth Mindset คืออะไร และช่วยให้องค์กรคุณประสบความสำเร็จได้อย่างไร?บทความนี้กล่าวถึงประโยชน์ของกรอบความคิดแบบ Growth mindset ในที่ทำงาน ความคิดแบบ Growth mindset เป็นวิธีหนึ่งในการมองว่าความสามารถและพรสวรรค์เป็นสิ่งที่สามารถพัฒนาได้ผ่านการอุทิศตนและการทำงานหนัก ผู้นำที่มุ่งเน้นการเติบโต Growth mindset รู้ดีว่าทักษะสามารถเรียนรู้ได้และเอาชนะความท้าทายได้ตราบเท่าที่พวกเขามองไปที่ปัญหาโดยตรง เมื่อเผชิญกับความท้าทายหรือการตัดสินใจที่ยากลำบาก พนักงานที่มีกรอบความคิดเกี่ยวกับ Growth mindset มักจะขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาและทำงานอย่างหนักเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุด


พวกเขาเข้าใจว่าพรสวรรค์และสติปัญญาสามารถพัฒนาได้ผ่านการฝึกฝน ความพยายาม และความทุ่มเท พวกเขายังเชื่อในศักยภาพของผู้อื่นและใช้เวลาในการให้คำปรึกษาแก่พวกเขาในขณะที่พวกเขาพัฒนาทักษะ บุคคลที่มีกรอบความคิดแบบ Growth mindset เข้าใจว่าแม้จะมีสติปัญญา การทำงานหนักและความพยายามก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความสำเร็จ พวกเขายังให้ความสำคัญกับการเรียนรู้จากความผิดพลาดและใช้มันเป็นโอกาสในการเติบโตแทนที่จะปล่อยให้มันกลายเป็นอุปสรรค การให้คำปรึกษาช่วยให้พนักงานเหล่านี้พัฒนาความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับตนเอง ความสามารถของพวกเขา และศักยภาพของผู้อื่นที่อยู่รอบตัวพวกเขา ผู้คนที่มีกรอบความคิดแบบ Growth mindset เข้าใจว่าพรสวรรค์ไม่คงที่ แต่สามารถพัฒนาได้ผ่านการฝึกฝนเมื่อเวลาผ่านไป


นี่คือเหตุผลที่องค์กรที่ส่งเสริมความคิดแบบ Growth mindset มักจะประสบความสำเร็จมากกว่า การส่งเสริมผู้จัดการให้ส่งเสริมความคิดเรื่อง Growth mindset ช่วยให้พนักงานสามารถเป็นเจ้าของการเรียนรู้และการพัฒนาของตนเอง ซึ่งจะนำไปสู่ความรู้สึกไว้วางใจที่มากขึ้นระหว่างพวกเขาและบริษัท สิ่งนี้จะช่วยสร้างวัฒนธรรมในที่ทำงานซึ่งพนักงานรู้สึกว่าพวกเขามีค่าและไว้วางใจ ซึ่งจะกระตุ้นให้ผู้คนนำแนวคิดเรื่องการ Growth mindset ไปใช้ในประสบการณ์ประจำวันของพวกเขา การมีความคิดแบบ Growth mindset มีประโยชน์มากมายสำหรับทั้งบุคคลและองค์กรโดยรวม ช่วยให้พนักงานคิดอย่างมีวิจารณญาณมากขึ้น รวมทั้งให้อิสระมากขึ้นในการทดลองโซลูชันต่างๆ นอกจากนี้ยังทำให้พนักงานรู้สึกมีค่า เนื่องจากพวกเขาได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และในที่สุดก็สร้างความไว้วางใจระหว่างนายจ้างและลูกจ้างมากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่มูลค่าที่มากขึ้นในการทุ่มเทของพนักงาน
ความคิดเกี่ยวกับการ Growth mindset เป็นทักษะที่สามารถช่วยสร้างสภาพการทำงานที่ดีขึ้นและช่วยให้บุคคลมีวิสัยทัศน์และความสามารถในระดับต่อไป ให้รางวัลแก่การทำงานหนัก ความทุ่มเท และความสามารถเหนือพรสวรรค์หรือทักษะด้านสติปัญญาโดยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงความคิดนี้ช่วยให้ผู้จัดการสามารถมุ่งเน้นไปที่การช่วยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของพวกเขาเติบโตในฐานะปัจเจกบุคคล แทนที่จะใช้วิธีคิดแบบตายตัวโดยให้รางวัลแก่ผู้ที่มีความสามารถหรือพรสวรรค์ตามธรรมชาติมากที่สุด ความคิดเกี่ยวกับการ Growth mindset ยังช่วยผู้จัดการท้าทายผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรงด้วยการมอบงานที่นอกเหนือไปจากความสะดวกสบายเล็กน้อย ช่วยให้พวกเขาได้พัฒนาทักษะและความรู้ใหม่ๆ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้บุคคลตั้งเป้าหมายสำหรับตนเองและมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จผ่านการทำงานหนักและความทุ่มเท นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับผิดชอบมากขึ้นในการจัดการโครงการหรืองานของตนเอง ในขณะที่ยังคงได้รับคำแนะนำจากผู้จัดการเมื่อจำเป็น

การนำกรอบความคิดแบบ Growth mindset มาใช้ในที่ทำงานยังส่งผลดีต่อตัวบุคคลและเพื่อนร่วมงานด้วย ด้วยกรอบความคิดแบบเติบโต บุคคลจะรู้สึกมีพลังมากขึ้นในการริเริ่มและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาวิชาชีพของตน เมื่อทีมใช้กรอบความคิดแบบเติบโต จะสามารถมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมการเรียนรู้ทั้งหมดในองค์กร นำไปสู่การทำงานร่วมกันมากขึ้นและการเปิดกว้างสู่มุมมองทางเลือก

ด้วยความคิดแบบ Growth mindset พนักงานจะมีความกล้าขอคำแนะนำจากที่ปรึกษา และเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ผู้นำที่มีกรอบความคิดแบบ Growth mindset จะมองหาวิธีที่จะช่วยให้ทีมเอาชนะความท้าทายและหาทางออกที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ผู้นำที่มุ่งเน้นการเติบโตจะท้าทายการตัดสินใจและไม่กลัวที่จะเผชิญกับความท้าทายที่ยากลำบาก พวกเขายังมองปัญหาเป็นโอกาสในการเติบโตแทนที่จะเป็นอุปสรรค


Comments


bottom of page