top of page
iStock-1413128025.jpg

Checklist: คุณเป็นหัวหน้าที่ทำงานด้วยลำบากไหม?

Checklist: คุณเป็นหัวหน้าที่ทำงานด้วยลำบากไหม? Checklists ที่จะช่วยคุณประเมินว่าคุณอาจเป็นหัวหน้าที่ทำงานงานด้วยลำบากหรือไม่?


ตั้งมาตราสูงเกินกว่าความเป็นจริงหรือไม่? ความคาดหวังสูงเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้ามาตรฐานของคุณสูงเกินไป คุณกำลังทำให้ทีมของคุณ (และตัวคุณเอง) รู้สึกล้มเหลวเมื่อไม่ได้ตามที่คาดหวัง


คุณมีนิสัยชอบความสมบูรณ์แบบหรือปล่าว? เปิดโอกาสให้ทีมงานได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อหาผลลัพธ์ออกมาดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุด รับฟังปัญหาทีมีเพื่อช่วยสนับสนุนหากจำเป็น


ควบคุมมากเกินไป? หากคุณชอบควบคุมการทำงานต้องเป็นในแบบที่คุณเห็นชอบเท่านั้น โดยไม่ได้ให้ทีมงานมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น หากเป็นเช่นนั้น เปลี่ยนจุดโฟกัสไปที่ผลลัพธ์ คุณสามารถให้ข้อเสนอแนะแต่คอยดูห่างๆ กล่าวอีกนัยหนึ่งให้อิสระแต่อย่าควบคุมทุกอย่างเองหมด จนลูกทีมเกร็งหรือกลัวที่จะคิดสิ่งที่แตกต่างออกไป


ไม่ให้โอกาสทำงานอื่นบ้าง ทุกคนอยากเติบโตและถ้าคุณสามารถช่วยเพิ่มความสามารถลูกทีมก็ควรจะส่งเสริม ลองให้โอกาสพวกเขาลองทำงานอื่นที่ท้าทายความสามารถบ้าง ลองหัดให้พวกเขาทำเองบ้างโดยที่เราคอยดูแลและเป็นที่ปรึกษา ไม่ได้ทิ้งเขาให้ทำงานเพียงลำพัง คุณจะประหลาดใจกับปฏิกิริยาและผลลัพธ์ที่ได้


ติมากกว่าชมหรือไม่? หากคุณชอบติลูกน้องมากกว่าชมลองเปลี่ยนมาชมมากกว่าติบ้าง โดยหาจุดแข็ง ข้อดีและความพยายามเพื่อชม แต่ให้ติน้อยลง สิ่งที่เราควรให้ความสำคัญคือ

  • ข้อมูลเพื่อให้ลูกน้องสามารถนำไปใช้ในการพัฒนางานให้ดีขึ้น

  • ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

  • สร้างแนวคิดที่จะช่วยให้ลูกน้องเติบโตทางความคิด และมุมมองกับการทำงาน


Comments


bottom of page