top of page
iStock-1413128025.jpg

เมื่อลูกน้องขอความช่วยเหลือให้ถามแบบนี้!!!

พบว่าหัวหน้าส่วนใหญ่จะเป็น 1 ใน 2 แบบนี้เมื่อพนักงานต้องการความช่วยเหลือ คือ

หัวหน้าจะพยายามควบคุมทุกอย่างเพื่อลดความผิดพลาด (สุดท้ายทำงานให้ลูกน้อง) กับหัวหน้าที่ไม่สามารถให้คำแนะนำใดๆกับลูกน้อง และไม่มีความเป็นผู้นำ สุดท้ายลูกน้องไม่เคารพ


สำหรับคำแนะนำเพื่อให้ลูกน้องทำงานมีประสิทธิภาพและเก่งขึ้น เขาจําเป็นต้องมีแบบแผนและมีขั้นตอนดังนั้นให้สอบถามดังต่อไปนี้ เมื่อลูกน้องขอความช่วยเหลือ

  • ชัดเจน: "ถามแผนการทำงานที่ต้องชัดเจน ขั้นตอนการทำงาน?"

  • ทำ: "ลงมือทำงานอะไรไปแล้วบ้าง?"

  • คิด: "คิดและวิเคราะห์ ต้องทำอะไรเพื่อให้งานมีความก้าวหน้า?"

  • ความร่วมมือ: "ใครที่เขาต้องพูดคุยติดต่อด้วย หรือต้องขอความร่วมมือเพื่อให้งานประสบความสำเร็จ"

  • การติดตาม: "จะวัดความคืบหน้าได้อย่างไร"

ด้วยประสบการณ์การทำงานที่มีน้อย คำถามเหล่านี้อาจจะไม่ได้คำตอบหรือใช้เวลาในการตอบ หากคุณรู้สึกว่าพวกเขาต้องการแนวทางการทำงาน คุณสามารถช่วยได้โดยการแนะนำและช่วยแก้ปัญหาให้กับพวกเขาอยู่ห่างๆ


Comments


bottom of page