top of page
iStock-1413128025.jpg

รู้บุคลิกภาพช่วยให้ประสบความสำเร็จได้เร็ว

ในโลกของการทำงาน บุคลิกภาพอาจเป็นดาบสองคม ด้านหนึ่งคุณสมบัติและจุดแข็งที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณสามารถช่วยให้คุณโดดเด่นสร้างความสัมพันธ์และประสบความสำเร็จได้ ในทางกลับกัน จุดอ่อน จุดบอด จะมาขวางกั้น สร้างความขัดแย้ง จำกัดการเติบโต หากคุณมองแต่ให้ความสนใจแต่จุดแข็งและละเลยการพัฒนาจุดบอดของตนเอง แล้วคุณจะควบคุมบุคลิกภาพที่ซับซ้อนในที่ทำงานและดึงบุคลิกภาพของคุณออกมาได้อย่างเต็มที่ได้อย่างไร นี่คือเคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณเติบโตในสถานที่ทำงานใดๆ

1. รู้จักตัวเอง

ข้อแรกที่จะนำบุคลิกของตัวเองมาใช้ในการทำงานคือ รู้จักตัวเองให้มากขึ้น เอาเวลาไปทบทวนค่านิยม แรงจูงใจ จุดแข็ง จุดอ่อนของตัวเอง ใช้การประเมินบุคลิกภาพเช่น Myers-Briggs หรือ Everything DiSC (DiSC) เพื่อดูแนวโน้มและความชอบตามธรรมชาติของคุณ มองหาข้อเสนอแนะจากเพื่อนร่วมงาน, พี่เลี้ยง, หรือโค้ชเพื่อหาจุดบอดหรือจุดที่ต้องปรับปรุง. ยิ่งรู้จักตัวเองมากเท่าไร ก็ยิ่งทำให้พฤติกรรมของตัวเองสอดคล้องกับตัวตนที่แท้จริงและหลีกเลี่ยงกับดักที่จะพยายามเป็นคนที่ตัวเองไม่ใช่


Understand your personality type.
Everything DiSC workplace profile

**** ภาพประกอบ Everything DiSC Workplace Profile แสดงข้อมูล personailty ของผู้ทำแบบประเมินเพื่อเข้าใจตนเอง


2. รู้จักผู้อื่น

ข้อที่สองในการดึงบุคลิกภาพในการทำงานคือการเข้าใจคนอื่นมากขึ้น แต่ละคนมีสไตล์คาแรกเตอร์ สไตล์การสื่อสาร และสไตล์การทำงานของตัวเอง เรียนรู้ที่จะรับรู้และชื่นชมความแตกต่างและปรับวิธีการให้เหมาะสม ใช้งานฟัง, เห็นอกเห็นใจ, และความอยากรู้อยากเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีและความไว้วางใจกับผู้อื่น. แสวงหาความเข้าใจในความต้องการ เป้าหมาย และความท้าทายของพวกเขา และหาวิธีที่จะร่วมมือและสนับสนุนพวกเขา ยิ่งรู้จักคนอื่นมากเท่าไร ก็ยิ่งสามารถสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกและบรรลุเป้าหมายร่วมกันได้มากขึ้นเท่านั้น


ภาพประกอบ Everything DiSC กับเพื่อนร่วมงานที่มีบุคลิกภาพสไตล์ I


3. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

ข้อสามในการดึงบุคลิกภาพของคุณในการทำงานคือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับความสำเร็จของตัวละครใด ๆ แต่ต้องใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกันสำหรับบุคลิกที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บตัวหรือวิเคราะห์เก่ง คุณอาจชอบสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรหรือบทสนทนาแบบตัวต่อตัวมากกว่า หากคุณเป็นคนที่เปิดเผยหรือแสดงออกได้ดีกว่าคุณอาจชอบสื่อสารในการประชุมกลุ่มหรือการพูด ไม่ว่าคุณจะมีสไตล์บุคลิกแบบใด ให้แน่ใจว่าคุณฟังอย่างแข็งขัน แสดงออกอย่างชัดเจน และทำให้ข้อความของคุณเหมาะกับผู้ฟังของคุณ


ภาพประกอบ Everything DiSC ในหัวข้อ How to Connect with Other - บุคลิกภาพสไตล์ C


4. จัดการอารมณ์ของคุณ

ขั้นตอนที่สี่ในการใช้บุคลิกภาพในการทำงานคือการจัดการอารมณ์ อารมณ์เป็นส่วนประกอบตามธรรมชาติของประสบการณ์ของมนุษย์ แต่ในสภาพแวดล้อมระดับมืออาชีพอารมณ์ยากที่จะควบคุม เรียนรู้ที่จะระบุตัวกระตุ้นอารมณ์และพัฒนากลยุทธ์เพื่อรับมือกับความเครียด, หงุดหงิด, หรือความขัดแย้ง. ใช้สติ, ฝึกการหายใจ, หรือพูดกับตัวเองเพื่อปรับอารมณ์, หลีกเลี่ยงพฤติกรรมหุนหันพลันแล่นหรือปฏิกิริยา. หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการจัดการอารมณ์ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานหรือที่ปรึกษาที่เชื่อถือได้

ภาพประกอบแบบประเมิน Everything DiSC Agile EQ ช่วยในการพัฒนา EQ หรือความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient)


5. มองหาโอกาสในการเติบโตการดึงบุคลิกภาพของตัวเองในการทำงานคือการแสวงหาโอกาสในการเติบโต โอกาสในการเติบโตสามารถทำได้หลายรูปแบบ เช่น การเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ การรับโครงการใหม่ ๆ หรือการแสวงหาข้อเสนอแนะจากผู้อื่น ระบุพื้นที่ที่คุณต้องการเติบโตหรือท้าทายตัวเองและมองหาโอกาสที่สอดคล้องกับค่านิยมและเป้าหมายของคุณ เปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์และใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเอง ยิ่งมองหาโอกาสในการเติบโต ขยายขอบเขต และพัฒนาศักยภาพให้เต็มที่


สรุปบุคลิกภาพในการทำงานเป็นหัวข้อที่ซับซ้อนซึ่งต้องการการสะท้อนตัวเองอย่างต่อเนื่องการรับรู้ตนเองและการจัดการตนเอง คุณสามารถใช้บุคลิกภาพของคุณเพื่อประสบความสำเร็จและประสบความสำเร็จในสถานที่ทำงานใด ๆ โดยการเข้าใจตัวเองเข้าใจผู้อื่นสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพจัดการอารมณ์และแสวงหาโอกาสในการเติบโต

Comments


bottom of page