top of page
iStock-1413128025.jpg

การใช้คำถามเพื่อเพิ่มทักษะ Critical Thinkingในยุคปัจจุบัน ที่มนุษย์จำเป็นต้องแข่งขันกับระบบความสามารถของคอมพิวเตอร์ หนึ่งทักษะที่สำคัญและดูเหมือนว่า จำเป็นต้องมี คือ Critical Thinking หรือ ความคิดเชิงวิพากษ์


Critical Thinking คือ ระบบการคิดที่ทำให้เราเพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์ได้อย่างรอบคอบ ครอบคลุม โดยเฉพาะในยุคที่ข้อมูล ข่าวสาร มีปริมาณมาก จนดูเหมือนว่า เป็นเรื่องยากที่จะหาข้อมูลที่ดูน่าเชื่อถือที่สุดมาใช้สำหรับการทำงาน


ดังนั้น Critical Thinking ช่วยคุณได้ ! ไม่ว่าคุณจะมีตำแหน่ง หน้าที่ และมีบทบาทใดก็ตาม Critical Thinking - สนับสนุนทำให้เกิดทักษะในการแยกแยะและวิเคราะห์ปัญหา เพื่อการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ - และ ผลการสำรวจพบว่า critical thinking เป็นปัจจัยหลักของความสำเร็จของคุณ !


เรามาเพิ่มทักษะการ มี Critical Thinking แบบง่าย ๆ และ ทำให้เกิดเป็นทักษะผ่านการใช้ชีวิตประจำวันของเราได้ โดย การเข้าใจว่า การสร้างทักษะ Critical Thinking นั่นทำได้ด้วย การสร้างคำถามที่ดี ความสามารถที่จะถามคำถามที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพสามารถสนับสนุน ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ของเราได้ดีขึ้น ทำได้ง่ายๆ ผ่านวิธีตามตัวอย่างนี้


1. การตั้งคำถาม โดยอย่ายึดติดและมีอคติ : คำถามที่ดีนั้นสามารถทำให้คุณพิจารณาและเปลี่ยนแปลงข้อคิดหรืออคติเบื้องต้นของตนได้ แต่คุณต้องเต็มใจและพร้อมเปิดใจที่จะรับข้อมูลใหม่ๆ โดยตัวคุณเอง ก่อนตั้งคำถาม ต้องแยกให้ได้ว่า คำถามนั้น มีส่วนไหนที่เป็นความคิด ความเชื่อของคุณ แยกเอาไว้ก่อน แล้วตั้งคำถามที่อนุญาตให้เกิดการแสดงออกความคิด ความเชื่อที่แตกต่างจากคุณได้ อย่างอิสระ


2. การตั้งคำถาม ผ่านการฟังมากกว่าพูด: การฟังนั้นจะสามารถทำให้คุณได้มองเห็นภาพในมุมมอง อื่นๆ ซึ่งจะทำให้ง่ายขึ้นต่อการที่จะเปลี่ยนข้อคิดหรืออคติของคุณ และ ยังทำให้คุณสามารถสร้างคำถามที่ชาญฉลาดและรอบคอบได้มากขึ้นจากการฟัง เหมือนที่เคยมีคนพูดว่า ถ้าเราฟัง เราจะได้ข้อมูล ความคิดจากคนอื่น แต่ ถ้าเราพูด เราจะได้แค่ความคิดของเรา ดังนั้น การฟังจะทำให้เกิดการถามผ่านข้อมูลใหม่ๆ ที่นอกเหนือจากข้อมูลของตัวคุณเอง


3. ถามคำถามที่เปิด : คำถามปลายเปิด คือ การตั้งคำถามที่ หลีกเลี่ยงคำถามที่ปิด หรือคำถามที่ต้องการคำตอบระหว่าง “ใช่” หรือ “ไม่” คำถามที่ควรใช้ คือ คำถามที่เปิดโอกาสให้ผู้ตอบสามารถตอบโดยการอธิบายเหตุผลที่เขาเลือกอย่างอิสระ


4. การตั้งคำถามที่มีสติ พิจารณาว่าตั้งคำถามเพื่อเป้าหมายใด: การนอน การพัก ช่วยให้สมองคุณมีสติ พิจารณาต่อเป้าหมาย และวิเคราะห์ให้เห็นปัญหาได้ชัดเจนขึ้น ดังนั้น หลีกเลี่ยงการตั้งคำถามโดยใช้อารมณ์ โดยปราศจากการคิดวิเคราะห์ถึงเป้าหมายของการถามว่า ถามเพื่ออะไร


หากคุณมีโอกาสลองปรับรูปแบบการถามคำถามง่ายๆ ตามหัวข้อด้านบน รับรองได้ว่า คุณจะเป็นอีกหนึ่งคนที่เพิ่มทักษะการคิดเชิงวิพากษ์แบบ Critical Thinking ให้ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

댓글


bottom of page