top of page

Assessment Center

หมายเหตุ: การล็อคอินเข้าทดสอบ 1 ท่าน ต่อ 1 ครั้ง เท่านั้น เมื่อท่านเข้าสู่แบบทดสอบแล้วจะไม่สามารถกดหยุดเวลา กรุณาทดสอบให้ครบทุกข้อ และภายในเวลาที่กำหนดข้างต้น มิฉะนั้นท่านจะเสียสิทธิ์ในการประเมินครั้งนี้ 

 

Logic Test เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท มิส คอนซัลท์ จำกัด แบบทดสอบนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นชุดเครื่องมือและแบบประเมินวัด การบริหารพลังงานของท่านผู้บริหาร เพื่อการใช้ศักยภาพของท่านผู้บริหารอย่างสูงที่สุด

คำอธิบาย: กรุณาอ่านคำถามอย่างละเอียด ทำให้ถูกที่สุดและเร็วที่สุด มีคำถามทั้งสิ้น 54 ข้อ โดยตอบให้ได้มากที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้ในเวลาที่กำหนด

พยายามทำให้ครบทุก แบบคำถาม โดยคุณสามารถทำข้ามข้อได้ พยายามทำให้ได้มากที่สุดในเวลาที่ให้ และอย่าพยายามเดาคำตอบ

กำหนดเวลาทำ 25 นาที

คำเตือน:

โปรดเลือกเวลาที่ท่านไม่ถูกรบกวนและสามารถใช้เวลาเพื่อทำแบบประเมินให้เสร็จสิ้นก่อนกด 'ยอมรับ'

การกดปุ่ม 'ยอมรับ' แสดงว่าท่านยืนยันการเข้าใช้สิทธ์ของท่านเพื่อทำแบบประเมิน อย่างสมบูรณ์​

การเข้าสู่ระบบ แล้วท่านไม่ทำ หรือ กรอกเพียงข้อมูล หรือ ออกจากระบบก่อนทำแบบประเมินให้เสร็จสิ้น  ถือว่าท่านได้ใช้สิทธ์เรียบร้อยและไม่สามารถทวงคืนสิทธ์ในการทำได้อีก

หากมีข้อสงสัยติดต่อ  085-186-2356 : customer.care@missconsult.com

Copyright @missconsult.com 2008-2021

bottom of page