top of page

Assessment Center

Welcome to Leadership Assessment Test
ยินดีต้อนรับท่านสู่ชุดแบบสอบถามผู้นำ

หมายเหตุ: การล็อคอินเข้าทดสอบ 1 ท่าน ต่อ 1 ครั้ง เท่านั้น เมื่อท่านเข้าสู่แบบทดสอบแล้วจะไม่สามารถกดหยุดเวลา กรุณาทำแบบทดสอบให้ครบทุกข้อ และภายในเวลาที่กำหนดข้างต้น มิฉะนั้นท่านจะเสียสิทธิ์ในการประเมินครั้งนี้ 

 

Leadership Assessment Tests เป็นชุดแบบสอบถาม คำถามเชิงพฤติกรรม หรือ บุคลิกภาพของบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าใจบุคลิกลักษณะ พฤติกรรม หรือ บุคลิกผู้นำของบุคคล และแสดงลักษณะภาพรวมของผู้นำของท่านผู้ทำการประเมินเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาและใช้ศักยภาพผู้นำได้อย่างเต็มที่

 

Leadership Assessment Tests เป็นลิขสิทธิ์ของ MissConsult.com ที่ถูกออกแบบมาบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ได้ เพื่อใช้วัดบุคลิกลักษณะภาพรวมลักษณะผู้นำของแต่ละบุคคล

 

Leadership Assessment Tests เป็นชุดแบบสอบถามที่ไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิด การโกหกหรือตอบไม่ตรงกับความเป็นจริง คุณจะเป็นผู้เสียประโยชน์ในการวิเคราะห์ศักยภาพเด่นของตนเอง ดังนั้น เพื่อประโยชน์สูงสุดคุณควรตั้งใจทำและตอบให้ตรงกับความเป็นจริงของตัวคุณเองมากที่สุด

 

คำแนะนำ

1. ในหน้าถัดไป เป็นเอกสารข้อมูลส่วนตัวของคุณ คุณจำเป็นต้องกรอกให้ครบถ้วนก่อนเริ่มทำแบบทดสอบ (โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนโดยเฉพาะ ข้อที่มีเครื่องหมาย “*” )

2. แบบทดสอบ มีทั้งหมด 2 ส่วนดังนี้  

     a. ชุดแบบสอบถามที่ 1: จำนวน 23 ข้อ 

     b. ชุดแบบสอบถามที่ 2: จำนวน 128 ข้อ 

 

โปรดกรุณาอ่านคำถามในแต่ละข้ออย่างละเอียด แล้ว พิจารณาเลือกคำตอบที่ดีที่สุด พยายามตอบให้ครบทุกคำถาม และ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณไม่ได้ละเว้นในการตอบคำถามใด ถ้าต้องการเปลี่ยนหรือแก้คำตอบ คุณสามารถทำได้ทันที

คำเตือน:

โปรดเลือกเวลาที่ท่านไม่ถูกรบกวนและสามารถใช้เวลาเพื่อทำแบบประเมินให้เสร็จสิ้นก่อนกด 'ยอมรับ'

การกดปุ่ม 'ยอมรับ' แสดงว่าท่านยืนยันการเข้าใช้สิทธ์ของท่านเพื่อทำแบบประเมิน อย่างสมบูรณ์​

การเข้าสู่ระบบ แล้วท่านไม่ทำ หรือ กรอกเพียงข้อมูล หรือ ออกจากระบบก่อนทำแบบประเมินให้เสร็จสิ้น  ถือว่าท่านได้ใช้สิทธ์เรียบร้อยและไม่สามารถทวงคืนสิทธ์ในการทำได้อีก

หากมีข้อสงสัยติดต่อ  085-186-2356 : customer.care@missconsult.com 

Copyright @missconsult.com 2008-2021

bottom of page