SEARCH :
เขียน Resume
thai resume resume
เขียน Resume
Resume writing
ตำแหน่งงาน
MissConsult.com
เป็นเว็บไซด์ที่ถูกจัดตั้งขึ้นมา ภายในวัตถุประสงค์การ ให้บริการ แก่ผู้ทำงาน เพื่อช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพ วัดประสิทธิภาพ และ เป็นเสมือนเพื่อนของ ผู้ทำงาน
Job Coach
แบบทดสอบบุคลิก
Personal Test
ฝากประวัติ
งาน
job
thai resume
resume
ฝากประวัติ
สมัครงาน
หางาน
เขียน Resume

Service Details

บริการคุณภาพรับรองผล สำหรับผู้ต้องการประสบความสำเร็จในการได้รับเรียกสัมภาษณ์ 100%

ราคาค่าบริการ สำหรับ คนไทยเท่านั้น โดยราคา ตามตาราง เป็น งานเขียน ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ภาษาไทย ราคาจะลดลงที่ 20% จากราคาปกติของภาษาอังกฤษ )

ข้อสงสัย หรือ ต้องการสอบถาม ก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการ โทร 081-449-9957

** โปรดทราบ เรียนผู้ที่สนใจบริการ Resume ทุกท่าน ไม่ควรชำระค่าบริการก่อนที่จะมีการติดต่อกลับจาก Consult ของเรา เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองกรุณาติดต่อกับ consult ของเราก่อนทำการชำระค่าบริการทุกครั้ง

Types/ประเภท

Student/New Graduate

สำหรับ การสมัครงาน นักศึกษาจบใหม่ ทุกคณะ

Price/ ราคา

Resume

1. นักเรียน นักศึกษาที่ต้องการหางานพิเศษ ทำจากความสามารถส่วนตัว
1,200
2. นักศึกษา บัณฑิต จบใหม่ ทุกคณะ(ปริญญาตรี เท่านั้น)
Cover Letter จดหมายปะหน้า สำหรับส่งพร้อม Resume
500
Resume + Cover Letter ***
บริการครบชุด ราคาพิเศษที่
1,500
     
Types/ประเภท

Associate level

การสมัครงาน โดยมีประสบการณ์ทำงาน

ไม่มากกว่า 3 ปี

หรือ ท่านที่สนใจสมัครงานระดับพนักงานทั่วไป

Price/ ราคา

Resume

1. ผู้สนใจสมัครงานในตำแหน่งพนักงานทั่วไป โดยประสบการณ์ทำงานไม่มากกว่า 3 ปี เท่านั้น
1,700
2. นักศึกษา ระดับปริญญาโท ที่ยังไม่มีประสบการณ์ทำงาน
Cover Letter จดหมายปะหน้า สำหรับส่งพร้อม Resume
500
Resume + Cover Letter ***
บริการครบชุด ราคาพิเศษที่
2,000
     
Types/ประเภท

Classic/Mid level

การสมัครงาน โดยมีประสบการณ์ทำงาน

มากกว่า 3 ปี แต่ ไม่เกิน 5 ปี

หรือ ท่านที่ต้องการสมัครงานในตำแหน่ง Supervisor, Assistant Manager

Price/ ราคา

Resume

1.ผู้ทำงาน ที่มีประสบการณ์ทำงาน มากกว่า 3 ปี up ขึ้น

2.ผู้ที่ต้องการทำงานตำแหน่งผู้บริหารระดับ Mid level หรือ ต้องการสมัครงานในตำแหน่ง Supervisor หรือ ระดับ Manager

3. ผู้ที่มีประวัติการเปลี่ยนงานบ่อย (ประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี)

2,500
Cover Letter จดหมายปะหน้า สำหรับส่งพร้อม Resume
700
Resume + Cover Letter ***
บริการครบชุด ราคาพิเศษที่
3,000
     
Types/ประเภท

Executive Level

การสมัครงาน โดยมีประสบการณ์ทำงาน

ตั่งแต่ 5 ปี ขึ้น ไป

หรือ ท่านที่ต้องการสมัครงานในตำแหน่ง Manager, Senior Manager , VP's, Senior VP's and GM

Price/ ราคา

Resume

1. ผู้ทำงานที่มีประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ขึ้นไป
3,500
2. ผู้ที่ต้องการทำงานในตำแหน่งผู้บริหาร Executive หรือ ในระดับ Manager up หรือ Senior Manager หรือ ระดับ GM ขี้นไป
Cover Letter จดหมายปะหน้า สำหรับส่งพร้อม Resume
1,000
Resume + Cover Letter ***
บริการครบชุด ราคาพิเศษที่
4,000
     
Types/ประเภท

CAREER CHANGE

Price/ ราคา
Resume 1. ผู้เปลี่ยนสายงานจากประสบการณ์ทำงานเดิม
5,000
2. ผู้ต้องการทำงาน ในสาขาอาชีพที่ไม่มีประสบการณ์
Cover Letter จดหมายปะหน้า สำหรับส่งพร้อม Resume
1,500
Resume + Cover Letter ***
บริการครบชุด ราคาพิเศษที่
6,000
     
Types/ประเภท

CEO / CFO/ Level

การสมัครงานในตำแหน่ง Executive VP's, Presidents, CEO's

Price/ ราคา
Resume ผู้ที่ต้องการสมัครงานในตำแหน่งระดับผู้บริหารระดับ CEO/Officer Level
10,000
Cover Letter จดหมายปะหน้า สำหรับส่งพร้อม Resume
2,000
Resume + Cover Letter ***
บริการครบชุด ราคาพิเศษที่
11,000
     
Types/ประเภท

SPECIALTY Resumes

การสมัครงานในตำแหน่ง สำหรับ อาชีพเฉพาะทาง

Price/ ราคา

Resume

IT, Engineer ( 1-4)

1. ผู้ทำงานในสายงานของ IT, Engineer ประสบการณ์ 1-4 ปี
2,000

Cover Letter

จดหมายปะหน้า
500
Resume + Cover Letter ***
บริการครบชุด ราคาพิเศษที่
1,700
     

Resume

IT, Engineer ( 5+ years)

2. ผู้ทำงานในสายงานของ IT, Engineer ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป
3,000

Cover Letter

จดหมายปะหน้า
1,000
Resume + Cover Letter ***
บริการครบชุด ราคาพิเศษที่
3,500
     

Resume

For Government / Federal

3. ผู้ต้องการสมัครงานในสายงานของส่วนราชการต่างๆ
2,000
Cover Letter จดหมายปะหน้า สำหรับส่งพร้อม Resume
1,000
Resume + Cover Letter ***
บริการครบชุด ราคาพิเศษที่
2,500
     

Resume

For NON-Profit Industry

4. ผู้ต้องการสมัครงาน ในหน่วยงาน หรือ องค์กรไม่หวังผลกำไร
2,000
Cover Letter จดหมายปะหน้า สำหรับส่งพร้อม Resume
1,000
Resume + Cover Letter *** บริการครบชุด ราคาพิเศษที่
2,500
     

Resume For Embassy

5. ผู้ต้องการสมัครงานในส่วนงานของสถานฑูตต่างประเทศ
3,500
Cover Letter จดหมายปะหน้า สำหรับส่งพร้อม Resume
1,000
Brief Statement การตอบข้อเขียนเพื่อการพิจารณาเข้าสัมภาษณ์
2,500
Resume + Cover Letter + Brief Statement***
บริการครบชุด ราคาพิเศษที่
6,500
     

Resume

For AirHostess/Steward or Flight Attendant

6. ผู้ต้องการทำงานในสายงาน พนักงานต้อนรับของสายการบิน
2,500
Cover Letter จดหมายปะหน้า สำหรับส่งพร้อม Resume
500
Resume + Cover Letter ***
บริการครบชุด ราคาพิเศษที่
2,700

 

 
Interior-Design Professional 7. ผู้ต้องการสมัครงานในสายงาน Interior-Design
3,000
Cover Letter จดหมายปะหน้า สำหรับส่งพร้อม Resume
1,000
Resume + Cover Letter *** บริการครบชุด ราคาพิเศษที่
3,500

 

 
Types/ประเภท

SUPPORT DOCUMENTS

เอกสารประกอบสำหรับการสมัครงานอื่นๆ

Price/ ราคา
Recommendation Letter จดหมายรับรองความสามารถ ความเหมาะสม
2,500
Thank You Letter จดหมายแสดงความขอบคุณสำหรับการสัมภาษณ์
1,500
List of References จดหมาย บุคคลที่กล่าวอ้าง หรือ ผู้อ้างอิง
1,500
 

***การรับประกัน 100% To get Interview เป็นการใช้บริการแบบ Resume + Cover Letter เท่านั้น

ภาษาไทยราคาจะลดลงที่ 20% สอบถามเพิ่มเติม 085-186-2356 or Contact Us

Testimonials - ส่วนหนึ่งการประสบความสำเร็จ จากสมาชิกที่ใช้บริการงานเขียน Resume & Cover Letter

“MissConsult.com เยี่ยมที่สุด !!! หลังจากที่ทำงานเกี่ยวกับด้านสุขภาพอนามัย กับองค์กรแบบไม่หวังผลกำไร( Non profit ) ฉันก็คิดว่า ฉันอยากจะทำงานกับบริษัทเอกชนที่เกี่ยวกับด้านสุขภาพ และ ยา ในส่วนของ ฝ่าย Sales and Marketing ฉันไม่มีปัญหาในเรื่องของความสามารถของตัวเอง ฉันรู้ว่า ความสามารถของฉันพร้อมสำหรับงาน แต่ว่า ฉันไม่รู้ว่าจะเขียนข้อมูลดังกล่าวลงไปยังไงใน Resume ของฉัน จนฉันมาพบบริการของ MissConsult.com จากการค้นหาใน google

หลังจากที่คุยกับ Coach ของ MissConsult.com เพิ่มเติมในส่วนของประสบการณ์ทำงาน Resume ใหม่ของฉันก็สามารถบ่งบอกรายละเอียดได้ดีว่าทำไม ฉันจึงมีความเหมาะสมกับตำแหน่งงานนี้

เพียงสองวัน ที่ฉันส่ง Resume ไปกับบริษัทที่ฉันสนใจ ฉันก็ได้รับเรียกสัมภาษณ์จากบริษัทยาชื่อดังแห่งนั้น ตอนนี้ฉันได้ทำงานตำแหน่ง Sale & Marketing Manager ได้ตามที่ต้องการ ฉันขอขอบคุณทีมงานของ MissConsult.com ที่มีบริการแบบนี้ และ การให้บริการที่ดีด้วยเช่นกัน”

สุภาภรณ์ อัครประเสริฐ, Sales & Marketing Manager

“ ผมคิดว่า ผมควรจะเขียนมาบอกข่าวดีล่าสุดของผมให้กับMissconsult ตอนนี้ผมได้รับการตอบรับให้เริ่มงานในตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป ผมจะไม่กล่าวคำขอบคุณสำหรับทีมงานของ missconsult ก็ดูจะใจร้าย ไปหน่อย :) เพราะ ผมประทับใจกับการบริการที่เอาใจใส่ และ ข้อซักถามของผม จนผมได้ resume ที่ดี และ ทำให้ผมได้งาน มันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า และ ทำให้ผมมีโอกาสทางการทำงานที่มากขึ้น

ผมประทับใจต่อบริการนี้ของ missconsult และ แน่นอนว่าจะแนะนำต่อให้กับคนอื่นๆ โปรดฝากคำ “ ขอบคุณ” ให้กับทีมงานผู้เขียน ฝ่ายบริการลูกค้า และ สุดท้าย พนักงานในทีมงานของท่านทุกคน ผมประทับใจมากครับ ขอบคุณครับ”

ธีรวิทย์ เดชบำรุงชัย, General Manager

“ สวัสดีคะ missconsult.com ดิฉันประทับใจกับงานบริการ cover letter ฉบับที่คุณเขียนมา มันทำให้การสมัครงานของดิฉันโดดเด่น และ ได้รับการเรียกสัมภาษณ์ตามที่ต้องการ ขอบคุณนะคะ ชื่นชมมากคะ”

วิภาภรณ์ เวชาวิชะกุล, Flight Attendant

“ ผมต้องการจะขอบคุณสำหรับทีมงานและบริษัทของท่านกับงานบริการเขียน resume ซึ่งทีมงานของท่านเขียนให้ผม ทำงานได้ดีมากๆ จากแต่เดิมที่ผมไม่ได้รับเรียกสัมภาษณ์จากบริษัทดังๆ หรือ บริษัทที่มีชื่อเป็นที่รู้จักเลย หลังจากที่ผมได้ส่ง resume ที่ทีมงานของท่านเขียนให้ เมื่อวานนี้ผมได้เข้าไปสัมภาษณ์แล้วครับ 2 ที่ครับ จากบริษัทที่ผมอยากทำทั้งคู่เลยครับ และวันนี้ (ก่อนที่ผมจะเขียนมาหาท่าน) ผมเพิ่งได้รับโทรศัพท์ตอบรับเข้าทำงานจากบริษัทที่ไปสัมภาษณ์เมื่อวานนี้ด้วยครับ

เป็นเรื่องที่ผมตื่นเต้นมากๆครับ กับโอกาสเช่นนี้ และ การตัดสินใจเลือกใช้บริการจากทีมงานของท่าน ผมมีความยินดีอยากเขียนจดหมายเพื่อให้ทีมงานท่านทราบ และ ท่านสามารถนำเป็นข้อมูลเพื่อผู้อื่นได้ครับว่า ทีมงานเขียนของท่านสร้างความแตกต่างได้จริงๆ กับงานเขียน resume ผมเองจะแนะนำเพื่อนกับคนรู้จักกับmissconsult.com อย่างแน่นอนครับ สุดท้ายขอให้ทีมงานมีความสุขทุกคนครับ"

กนก เกียรติดำรงเดช, Programmer

 

“ สวัสดีครับ MissConsult.com ผมเขียนเพื่อแจ้งให้ทีมงานทราบว่า ผมได้งานกับบริษัที่ต้องการแล้วครับ โปรดกรุณา ฝากคำขอบคุณกับ โค้ชที่เขียน resume กับ จดหมายสมัครงานให้ผมด้วยครับ”

ไพโรจน์ วิวัฒน์อนันต์, Production Manager/Manufacturing

“ ฉันชอบ resume ใหม่ของฉันมากๆคะ เมื่อก่อนเคยรู้สึกไม่ชอบ resume เดิมของตัวเองคะ และไม่รู้ว่าต้องเขียนยังไง จนสุดท้ายมาลองใช้บริการ missconsult คะ ตอนนี้ได้ผลสรุปแล้วคะ ดีมากๆคะ ฉันชอบมากๆ เป็นงานบริการที่เยี่ยมยอดมากคะ”

เอิง ศรีประเวศ, Marketing Officer

“ ฉันได้งานแล้วคะ!!! หัวหน้าฉันเคยบอกว่า เวลาไปสมัครงาน resume จะพูดแทนเรา ทำให้ฉันลองใช้บริการแบบเสียเงินดู ตอนนี้เข้าใจแล้วคะ ลำพังฉันเองคงไม่สามารถเขียนได้แบบนี้ ขอบคุณทีมงานมากๆ พวกคุณทำงานได้เก่งมาก ฉันได้งานตามที่ต้องการ ประทับใจมากเลยคะ พวกคุณเป็นมืออาชีพจริงๆ resume มีประสิทธิภาพจนน่าทึ่ง และ ที่สำคัญ พวกคุณทำงานตามสัญญา และ ตรงตามเวลาที่ตกลงด้วย Thank U!!

นุชนารถ เรืองหิรัชวนิชกุล, Event Planner

 

“ เยี่ยมยอด!!! เขียน Resume ได้อย่างคุ้มค่าจริงๆ และ แสดงให้เห็นความสามารถของฉันได้ดีจริงๆ ตอนยังไม่ได้รับ ก็นึกว่าจะเขียนแบบสมมุติหรือแต่งเรื่องเอา ไม่นึกว่า ข้อมูลทั้งหมดไม่ได้แต่งหรือว่าสมมุติเอาเลย เป็นข้อมูลของฉันล้วนๆ แต่พวกคุณทำความมหัศจรรย์นำมาเขียนได้แบบ สุดยอด พวกคุณเขียนในแบบที่รู้ว่าฉันเป็นยังไง ฉันจะไม่เขียนขอบคุณพวกคุณคงไม่ได้แล้ว เพราะว่า ขนาดคนที่สัมภาษณ์ฉัน ยังบอกว่า ฉันไม่ต่างจาก resume ทำให้เขาประทับใจ และ สุดท้ายวันนี้ เขาโทร เรียกฉันไปตกลงทำสัญญาจ้างงานอาทิตย์หน้า แล้วละ ”

ดวงรัตน์ จิตราธรณ์, Marketing Representative

“ ดิฉันประทับใจอย่างมากกับผลงานการบริการในส่วนของ Resume Writing ดิฉันไม่เคยมี Resume ที่ดูเป็นมืออาชีพแบบนี้มาก่อนเลย ปรกติดิฉันจะเขียนและแก้ไขด้วยตัวเองเสมอ และ ทำให้ Resume ของดิฉันยาวถึง 4 หน้ากระดาษคะ ซึ่งเป็นข้อมูลจำเป็นทั้งหมด ฉันทราบว่าต้องลดจำนวนหน้าลง แต่ไม่ทราบต้องทำยังไร โดยไม่ลดเนื้อหาและจุดเด่นจากประสบการณ์งานที่มีของดิฉัน

ขอบคุณสำหรับความพยายามทีมงานของ Missconsult.com ดิฉันพอใจกับผลงานเขียนมากๆ และ รู้สึกได้เลยว่า resume ใหม่ฉบับนี้ สามารถเป็นเครื่องมือที่ดีในการสมัครงานใหมของดิฉันคะ”

นพวรรณ, Customer Service Manager

"ยินดีมากครับที่ได้มาใช้บริการกับ MissConsult.com จากแต่ก่อนที่ส่งใบสมัครงานไปแต่ไม่ได้รับการเรียกสัมภาษณ์เลย มาตอนนี้ ผมประทับใจกับงานเขียนมาก เพราะผมสามารถหางานได้มากขึ้น และ โอกาสทางการทำงานของผมก็มากขึ้น ตอนนี้ ผมสามารถได้เงินเดือนมากขึ้น จากเดิมที่เคยรับเกือบเท่าตัว ....ขอบคุณมากครับกับงานเขียนคุณภาพที่นำโอกาสแบบนี้ ทำให้ผมรู้สึกว่า ผมมีค่าความสามารถมากกว่าที่ผมเคยคิด เลิกเลยครับ ความรู้สึกที่เคยดูถูกตัวเอง ..."

ชาญพิชา, Assistant Purchasing Manager

 

“ อายที่จะบอกว่า เรียนจบปริญญาโทด้าน Communications คะ แต่ว่าสับสันและเขียน resume ออกมาให้สมบูรณ์แบบที่ต้องการไม่ได้สักที มันยุ่งยาก ยิ่งต้องการให้ดี ยิ่งไม่รู้จะเขียนยังไง ลำบากในการดึงเอาจุดเด่นออกมาเขียน ประทับใจกับแบบทดสอบทางจิตวิทยาของ missconsult มากๆ ทำให้เข้าใจตัวเองได้ดีขึ้น และที่สำคัญทีมงานเขียน resume /cover letter ที่ทำงานได้อย่างเหลือเชื่อ นำข้อมูลมาเขียนแบบมืออาชีพจริงๆ เพราะลำพังฉันเองคงทำไม่ได้ ทำให้รู้สึกดีกับการลงทุนกับงานบริการตัวนี้ คุ้มค่ามาก ขอบคุณทีมงานมากๆ ถ้าทีมงานต้องการข้อมูล หรือ ต้องการใช้เป็นคนอ้างอิง สามารถติดต่อดิฉันได้ทันทีคะ เพราะอยากให้บริการแบบนี้ มีในประเทศไทยมานานแล้ว เพราะเคยเห็นแต่ต่างประเทศ ตอนนี้มี ก็อยากให้คนอื่นๆได้รู้จักมากขึ้นคะ”

กันทิกา ติละกุล,PR Executive

“The resume is Wonderful!!! Thank YOU SO MUCH for your expertise and quick turn-around!!”

กิรินทร์ ชัยอานันท์, Process Engineer

 

“ ผมไม่แน่ใจว่าทีมงานจะจำผมได้หรือเปล่า แต่ทางทีมMISSCONSULT เป็นคนเขียน RESUME ที่ดีมากให้กับผมครับ ผมทำงาน ที่สีลมแล้วครับตอนนี้ ผมทำงานที่นี้มาได้สองเดือนแล้ว และ ชอบที่นี้มากๆ เพื่อนของผมต้องการ RESUME ดีๆ สำหรับการสมัครงานสถานทูต ผมได้แนะนำให้เพื่อนติดต่อมาที่ MISSCONSULT ผมเองต้องขอบคุณงานเขียนที่ดีกับทีมผู้เขียนด้วยนะครับ และ ผมจะแนะนำเพื่อนๆกับ MISSCONSULT เสมอครับ"

จักรกฤษณ์ วัฒนะพาณิชย์, Financial Controller

 

“ สวัสดีคะ ฉันได้รับการเสนอตำแหน่งงานที่น่าสนใจกับบริษัทที่ไปสมัครงาน ฉันอยากบอกขอบคุณกับ missconsult.com เพราะ ฉันยอมรับว่า ความสำเร็จครั้งนี้เป็นผลมาจากงานเขียนจากทีมงานของคุณ ขอบคุณสำหรับการบริการงานเขียนที่มีประสิทธิภาพเหมือนที่บอกคะ”

ปฏิญญา สิขรินรัตน์, Personnel Coordinator

 

“Thank u! สำหรับบริษัท missconsult ที่ทำให้ผมได้เพิ่มโอกาสการได้เรียกสัมภาษณ์แบบนับไม่ถ้วนครับ ตอนนี้หลังจากส่ง resume ใหม่ไปยังหลายบริษัท ผมก็ได้รับเรียกสัมภาษณ์เยอะมาก ไม่เหมือนเมื่อก่อน ทำให้ผมรู้ซึ้งเลยครับ ว่า resume ดีๆ มีประโยชน์ขนาดไหน ตอนนี้มีความมั่นใจมากขึ้นกับการส่ง resume ไปยังบริษัที่ต้องการมากขึ้นครับ"

ศตวรรษ ปิยารมณ์, Sales Rep

 

“The resume was terrific!, I got interviews and a job within a week of sending it out!!! .”

ภาคพล, Creative Director

 

“The resume was great, it was solid. It was everything they ( the employee who hired me) wanted!

คงเกียรติ์ , Administrative Assistant

===============================================================================

Your Question: Resume Service

Q: อยากจะทราบว่าจะมั่นใจได้อย่างไรคะ ว่าจะได้รับ resume และเป็น resume ที่มีคุณภาพ สามารถใช้ได้จริง?

A: ทางเรารับประกันการเรียกสัมภาษณ์จากบริษัทที่คุณมุ่งหวังและส่ง Resume ไปสมัครงาน นอกจากนี้ งานเขียน Resume ของเรา คุณจะได้รับแบบทดสอบทางจิตวิทยา เพื่อหาข้อเด่น และ ข้อที่เป็นบุคลิกลักษณะ ที่โดดเด่นของคุณ ก่อน เพื่อนำมาเขียน Resume หลังจากงานเขียน Resume เสร็จ ทางเราจะส่งผลงานให้ทางคุณ ตรวจสอบ และ สามารถซักถามข้อสงสัยได้ จนกว่าจะพอใจครับ

โดยการทำงาน หรือ งานเขียนของเราจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อ คุณตอบรับว่า พึงพอใจงานเขียนของเราครับ และ ทางเรายังรับรองผลต่องานเขียน ว่า Resume ของคุณเมื่อส่งไปจะต้องได้รับการเรียกสัมภาษณ์ครับ

สรุบ โดยย่อดังนี้ครับ หลังจากคุณชำระค่าบริการงานเขียน คุณจะได้รับ 

1.     ใบตอบรับการให้บริการ และ การใช้ข้อมูล ว่าทาง MissConsult.com จะไม่นำข้อมูลส่วนตัวของคุณไปใช้ หรือ นำไปกล่าวอ้าง โดยทางคุณไม่อนุญาต

2.       แบบทดสอบทางจิตวิทยา เพื่อให้ทางคุณทำแบบทดสอบ เพื่อหาบุคลิกเด่น ในตำแหน่งงานที่คุณสนใจ เพื่อนำเป็นข้อมูลในการเขียน และ ความเป็นเอกลักษณ์ของคุณโดยเฉพาะ

3.       แบบข้อมูลส่วนบุคคล ที่คุณจำเป็นต้องกรอกรายละเอียด ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลประวัติ ข้อมูลงาน เพื่อทางเราใช้ในการเขียนครับ

4.       ภายหลังรับข้อมูลภายใน สาม วัน คุณจะได้รับ งานเขียน ที่โค้ช ผู้เชี่ยวชาญของเราเขียน ให้คุณตรวจสอบ โดยคุณสามารถสอบถาม ถึง เหตุผล และ หลักการที่นำข้อมูลมาใช้เขียนได้ครับ

5.       ภายหลังรับข้อมูลงานเขียน ถ้าคุณไม่พึงพอใจ หรือ ต้องการให้เขียนเพิ่ม หรือ ลด หรือ แก้ไขใดๆ คุณสามารถทำได้ จนกว่าคุณจะพอใจ และ สามารถพูดกับโค้ชผู้เขียนได้โดยตรงครับ

6.       หลังจาก งานเขียนจากทางเราได้รับการยอมรับจากคุณ ทางเราจะออกใบประกัน หรือ ใบรับรองผล 100 % สำหรับงานเขียนที่คุณจะต้องได้รับการเรียกสัมภาษณ์จากบริษัทที่คุณสนใจสมัครงาน โดยทางเราได้แบ่งการรับประกันดังนี้ครับ 

a.       แบบ Show Case คือ รับประกันเพียง หนึ่งบริษัท เช่น คุณต้องการส่งใบสมัครไปยังบริษัท A และ ต้องการได้รับเรียกสัมภาษณ์จากบริษัท A อย่างมาก เราจะทำการเขียนโดยเน้นที่บริษัท A และ คุณสมบัติของคุณ ทางเรารับประกันว่า Resume ที่เราเขียนให้ เมื่อส่งไปยังบริษัท A คุณจะต้องได้รับการเรียกสัมภาษณ์งานจากบริษัท A ครับ ถ้าคุณไม่ได้รับรับเรียกสัมภาษณ์จากบริษัท A ทางเราจะทำการเขียนใหม่ให้กับคุณโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น จนกว่าคุณจะได้รับการเรียกสัมภาษณ์จากบริษัทที่คุณมุ่งหวังครับ (แต่ในกรณีของการใช้บริการแบบ Show case คุณจำเป็นต้องตรวจคุณสมบัติขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต้องมี ถ้าไม่มี ก็ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เช่น ระดับการศึกษา ความสามารถทางภาษา เป็นต้นครับ ที่คุณจำเป็นต้องมี เช่น ถ้าตำแหน่งดังกล่าวต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ แต่คุณไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ แบบนี้ก็ไม่สามารถใช้แบบ Show Case ได้ครับ)

b.       แบบ Traditional คือ การรับประกัน ในระยะ สามเดือน คุณจะต้องได้รับเรียกสัมภาษณ์จากการใช้ Resume ที่ทางเราเขียนครับ เช่น คุณต้องการส่งใบสมัคร Resume ให้กับหลายๆบริษัท ไม่เจาะจงบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ทางเรารับรองการนัดเรียกสัมภาษณ์ภายในระยะสามเดือน ว่าคุณต้องได้รับเรียกสัมภาษณ์ครับ เช่น คุณอาจส่งใบสมัคร หรือ Resume ไป ยัง บริษัท A, บริษัท B บริษัท C โดย บริษัท A บริษัท  B นัดเรียกสัมภาษณ์ แต่ บริษัท C อาจไม่นัด เช่นนี้ก็ถือว่า คุณได้รับการเรียกสัมภาษณ์ครับ แต่ถ้าในระยะ สามเดือน ไม่มีบริษัทใดๆ เรียกสัมภาษณ์คุณเลย ทางเราจะเขียนใหม่ให้คุณจนกว่าคุณจะได้เรียกสัมภาษณ์ แบบไม่มีกำหนดครับ  

จากผลการใช้บริการของสมาชิก สมาชิกทุกท่านประสบความสำเร็จจากการใช้ Resume ที่ทางเราเขียน และ ได้รับการเรียกสัมภาษณ์ รวมทั้ง การได้รับข้อเสนอให้ทำงานตามที่ต้องการทุกท่านครับ นั่นคือ เหตุผลที่ทางเรา กล้ารับประกันการเรียกสัมภาษณ์ 100% จากการส่ง Resume ที่เราเขียนไปสมัครงาน

 สำหรับ งานเขียนของเรา เราไม่ได้เขียนจากข้อมูลที่แต่งขึ้น จุดเด่นของการบริการงานเขียนของเรา ก็คือ เราเขียน Resume ของคุณ จากแบบทดสอบทางจิตวิทยา เพื่อหาข้อเด่นของคุณ นอกจากนั้น ในแบบทดสอบ ทางจิตวิทยา ยังมีข้อเสนอแนะในการเตรียมตัว เพื่อเข้าสัมภาษณ์ที่เหมาะสมกับบุคลิกลักษณะของคุณ นั่นทำให้ตัวคุณเองก็มีความมั่นใจใน Resume และ สามารถทำได้ดี เวลาไปสัมภาษณ์งานด้วยครับ เพราะ นั่นคือ ข้อมูลที่แท้จริงของคุณ  

แบบทดสอบทางจิตวิทยา ยังสามารถทำให้คุณเข้าใจจุดเด่นและจุดด้อยของคุณได้ดียิ่งขึ้น ทำให้คุณเตรียมพร้อมในการสัมภาษณ์ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นแบบทดสอบที่มีประสิทธิภาพ และ ความแม่นยำทางด้านการวิเคราะห์สูง ด้วยลิขสิทธ์เฉพาะของทางเรา

นอกจากนั้น ภายในระยะ สามเดือนของการเป็นสมาชิก คุณยังสามารถสอบถาม ข้อมูล ตำแหน่งงาน รวมถึง การขอให้ทาง MissConsult.com ช่วยตรวจสอบ ความเหมาะสม Resume ที่คุณอาจจะส่งไปมากกว่า หนึ่งบริษัท 

ยกตัวอย่างเช่น หลังจากได้รับ Resume คุณส่งไปสมัครงานกับบริษัท A ในตำแหน่ง Marketing Manager แต่คุณก็สนใจส่งไปยังบริษัท B เพื่อสมัครงานในตำแหน่ง Sales Manager ด้วยเช่นกัน ดังนั้น คุณอาจจะข้อให้ทางMissConsult.com ช่วยตรวจสอบ ความเหมาะสมหรือปรับข้อมูลเล็กน้อยให้สอดคล้อง กับการส่งไปสมัครงานกับบริษัท B โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

Q: ทำไมราคาบริการแตกต่างกันคะ ?

A: งานเขียนของเรา เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญในระดับความสามารถที่เหมาะสม ดังนั้น นั่นคือ เหตุผลการรับประกันงานเขียน ผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนของเราจะถูกแบ่งระดับอย่างเด่นชัด ดังนั้น การเลือกใช้บริการ คุณจำเป็นต้องทราบว่า คุณต้องการสมัครงานในตำแหน่งใด ยิ่งประสบการณ์ และ ตำแหน่งที่สูง ทักษะของผู้เขียนย่อมต้องแตกต่างกัน ซึ่งอัตราค่าบริการจึงแตกต่างกันตามระดับความสามารถของผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนในแต่ระดับ

โค้ชผู้เขียนของเรา จะผ่านการฝึกอบรม และคัดเลือก โดยเฉลี่ย 10 ท่านที่สมัคร สามารถผ่านเกณฑ์ของเราเพียง 1 ท่านเท่านั้น ดังนั้น งานเขียนของเรา จึงแตกต่าง และ สามารถสร้างความโดดเด่นให้แก่คุณสมบัติของคุณได้อย่างดีเยี่ยม นอกจากนี้ บริการ งานเขียน เอกสารสมัครงานของเรา ไม่เพียงบริการในประเทศไทยเท่านั้น แต่ ด้วยความสามารถระดับสากล ของทีมงาน ผู้เขียนของ MissConsult.com เรายังบริการงานเขียนแก่ทุกประเทศด้วยเช่นกัน ดังนั้น คุณจึงมั่นใจได้ว่า งานเขียนของคุณ เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญอย่างแท้จริง (โดยอัตราค่าบริการของคนไทย จะแตกต่าง และ อยู่ในอัตราเฉพาะที่พิเศษ สำหรับคนไทยเท่านั้น)

**ราคาค่าบริการ อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่จำเป็นต้องต้องแจ้งล่วงหน้า ดังนั้น โปรดกรุณาตรวจสอบราคาผ่านWebsite MissConsult.com เป็นประจำ

===============================================================================

How you can save your money from MissConsult.com?

บริการของMissConsult.com ช่วยให้คุณประหยัดเงินได้อย่างไร?

การหางานที่มีประสิทธิภาพช่วยทำให้คุณประหยัดเวลา และ ประหยัดเงิน เพราะ Resume/Cover Letter เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการได้งานในตำแหน่งที่มุ่งหวังในเวลาที่รวดเร็ว เพราะ Resume/Cover Letter ที่มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างความประทับใจผู้อ่าน และโอกาสการสัมภาษณ์ให้แก่คุณ ซึ่งหมายถึง คุณสามารถประหยัดเวลา

ยิ่งคุณสามารถหางานได้เร็ว ย่อมหมายถึง ความสามารถประหยัดเงินให้แก่คุณตามตารางการสำรวจ ลูกค้าของเราสามารถได้งานในอัตราที่เร็วกว่าทั่วไปที่ 25-50% (ผลต่างอิงกับอัตราเงินเดือนที่ต้องการ)

รายได้ต่อปี
หางานได้ ภายใน 1 อาทิตย์ หางานได้ ภายใน 2 อาทิตย์ หางานได้ ภายใน 3 อาทิตย์

รายได้ 144,000 ต่อปี

หรือ เดือนละ 12,000

ประหยัด 2,770 บาท ประหยัด 5,540 บาท ประหยัด 8,310 บาท

รายได้ 240,000 ต่อปี

หรือ เดือนละ 20,000

ประหยัด 4,615 บาท ประหยัด 9,230 บาท ประหยัด 13,845 บาท

รายได้ 420,000 ต่อปี

หรือ เดือนละ 35,000

ประหยัด 8,750 บาท ประหยัด 17,500 บาท ประหยัด 26,250 บาท

รายได้ 600,000 ต่อปี

หรือ เดือนละ 50,000

ประหยัด 12,500 บาท ประหยัด 25,000 บาท ประหยัด 37,500 บาท

รายได้ 1,200,000 ต่อปี

หรือ เดือนละ 100,000

ประหยัด 25,000 บาท ประหยัด 50,000 บาท ประหยัด 75,000 บาท

ตัวอย่างเช่น คุณเพิ่งทำงาน โดยอัตราค่าจ้างนักศึกษาจบใหม่เฉลี่ยที่ 12,000 บาทต่อเดือน ถ้าคุณหางานได้เร็ว คุณย่อมมีโอกาสได้เงินเดือนที่ 12,000 บาทเร็วเท่านั้น หรือ ประหยัดเงินได้ 2,770 บาทต่ออาทิตย์

แต่ ถ้าคุณหางานได้ช้า ย่อมหมายถึง คุณเสียโอกาสทางรายได้ไปที่ 2,770 บาทต่ออาทิตย์ ยิ่งคุณหางานได้ช้าเท่าไหร่ คุณก็ยิ่งเสียโอกาสทางรายได้ที่คุณควรได้รับตามตารางข้างบน

และ เช่นเดียวกัน Resume/Cover Letter ที่ดี สามารถช่วยให้โอกาสการได้งานที่มีอัตราเงินเดือนดีแก่คุณด้วย!

นั่นคือ เหตุผล ทำไม บริการ รับประกันผลการเรียกสัมภาษณ์ของ MissConsult.com ช่วยคุณประหยัดเงินได้ เพราะ บริการงานเขียน Resume/Cover Letter ของเรา ช่วยทำให้โอกาสการได้งานของคุณเร็ว และ คุณสามารถประหยัดเงินค่าความสูญเสียทางรายได้ ของคุณ อย่างมีประสิทธิภาพ !

หยุด เสี่ยงโอกาสทางรายได้ของคุณ เพราะ อนาคตของคุณมีค่าเกินกว่าที่จะเสี่ยง !

==============================================================================

การชำระค่าบริการ

ในส่วนบริการที่รับรองผล 100% ในการเรียกสัมภาษณ์ เป็นการให้บริการระหว่าง Resume กับ Cover Letter ตัวอย่างเช่น

  • คุณมีประสบการณ์การทำงานน้อยกว่า 2 ปี หรือ เพิ่งจบ ค่าบริการ Resume +Cover Letter ค่าบริการรวม 700 บาท
  •  ถ้าเป็นการสมัครงานในตำแหน่ง Supervisor ถึง Manger ค่าบริการ เขียน Resume + Cover Letter ดังนั้น ค่าบริการรวม 1,300 บาท

 คุณสามารถ เลือก ชำระค่าบริการได้ทาง ATM หรือ ชำระที่เคานเตอร์ธนาคาร ตามรายละเอียด 

ชื่อบัญชี: Kullakit Company Limited

ชื่อธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี ประเภท
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา
สำนักเพลินจิต
001-9-27424-7
ออมทรัพย์

หรือ

ชื่อบัญชี : Kittipoom Kornwach

ชื่อธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี ประเภท

ธนาคาร กรุงเทพ

  ถนนเพลินจิต

 205-0-53112-4

สะสมทรัพย์

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา

  สำนักเพลินจิต

 001-9-25380-0

ออมทรัพย์  

ธนาคาร ไทยพาณิชย์จำกัด  

  ชิดลม

 001-5-66354-2

ออมทรัพย์

ภายหลังการโอน คุณสามารถส่งเอกสาร หรือ เมลล์ แจ้งรายละเอียดการโอนได้ที่ info@missconsult.com หรือ member@missconsult.com หรือ โทร 085-186-2356 พร้อมแจ้งรายละเอียด ชื่อ email สำหรับส่งเอกสารใช้ในการเขียน resume

ทางเราจะตรวจสอบและส่งเอกสารให้คุณทาง email หลังการได้รับเอกสารจากคุณ ใช้เวลาบริการเขียนไม่เกิน 7 วัน  

เมื่อได้รับเอกสารงานเขียน Resume คุณสามารถสอบถามรายละเอียด รวมทั้งเหตุผลในการเขียน Resume จากทางเราได้ จนกว่าจะพึงพอใจ โดยการบริการเขียน Resume & Cover Letter เรากล้ารับประกันการเรียกสัมภาษณ์ 100%

ด้วยบริการจากทางเราคุณสามารถมั่นใจได้ว่า การเสียค่าบริการเพียงครั้งเดียว แต่คุณสามารถมี Resume พร้อมด้วย Cover Letter ที่มีคุณภาพ รวมทั้งเอกลักษณ์ที่ดีของคุณ ใช้ในการสมัครงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หยุด การลอก Resume แบบวิธีเดิมๆ เพราะ อนาคตของคุณ มีค่า มากกว่า การลองผิดลองถูกแบบเก่าๆ

การเลือกลงทุนที่คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูง เพิ่มโอกาสทางอนาคตให้แก่คุณ อย่างนึกไม่ถึง และ ข้อมูลที่เราใช้เขียน เป็นข้อมูลที่แท้จริงของคุณ ทางเราไม่มีการแต่งเติม ข้อมูลใดๆทั้งสิ้น ดังนั้นคุณจึงมั่นใจได้ว่า Resume จะเป็นตัวแทนที่ดีและแท้จริงของคุณ

Remark: บริการผ่านทาง email & phone.
สำหรับการบริการจัดส่งทางไปรษณีย์ เป็นเอกสาร และ แผ่น CD
กรุณาแจ้ง และชำระค่าบริการเพิ่ม 50 บาท จากค่าบริการเบื้องต้น

 
© Copyright 2006-2008 MissConsult.com