SEARCH :
เขียน Resume
thai resume resume
เขียน Resume
Resume writing
ตำแหน่งงาน
MissConsult.com
เป็นเว็บไซด์ที่ถูกจัดตั้งขึ้นมา ภายในวัตถุประสงค์การ ให้บริการ แก่ผู้ทำงาน เพื่อช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพ วัดประสิทธิภาพ และ เป็นเสมือนเพื่อนของ ผู้ทำงาน
Job Coach
แบบทดสอบบุคลิก
Personal Test
ฝากประวัติ
งาน
job
thai resume
resume
ฝากประวัติ
สมัครงาน
หางาน
เขียน Resume

Service Details

บริการคุณภาพรับรองผล สำหรับผู้ต้องการประสบความสำเร็จในการได้รับเรียกสัมภาษณ์ 100%

ราคาค่าบริการ สำหรับ คนไทยเท่านั้น โดยราคา ตามตาราง เป็น งานเขียน ภาษาอังกฤษ (สำหรับ ภาษาไทย ราคาจะลดลงที่ 20% จากราคาปกติของภาษาอังกฤษ )

ข้อสงสัย หรือ ต้องการสอบถาม ก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการ โทร 081-449-9957

** โปรดทราบ เรียนผู้ที่สนใจบริการ Resume ทุกท่าน ไม่ควรชำระค่าบริการก่อนที่จะมีการติดต่อกลับจาก Consult ของเรา เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองกรุณาติดต่อกับ consult ของเราก่อนทำการชำระค่าบริการทุกครั้ง

Types/ประเภท

Student/New Graduate

สำหรับ การสมัครงาน นักศึกษาจบใหม่ ทุกคณะ

Price/ ราคา

Resume

1. นักเรียน นักศึกษาที่ต้องการหางานพิเศษ ทำจากความสามารถส่วนตัว
1,200
2. นักศึกษา บัณฑิต จบใหม่ ทุกคณะ(ปริญญาตรี เท่านั้น)
Cover Letter จดหมายปะหน้า สำหรับส่งพร้อม Resume
500
Resume + Cover Letter ***
บริการครบชุด ราคาพิเศษที่
1,500
     
Types/ประเภท

Associate level

การสมัครงาน โดยมีประสบการณ์ทำงาน

ไม่มากกว่า 3 ปี

หรือ ท่านที่สนใจสมัครงานระดับพนักงานทั่วไป

Price/ ราคา

Resume

1. ผู้สนใจสมัครงานในตำแหน่งพนักงานทั่วไป โดยประสบการณ์ทำงานไม่มากกว่า 3 ปี เท่านั้น
1,700
2. นักศึกษา ระดับปริญญาโท ที่ยังไม่มีประสบการณ์ทำงาน
Cover Letter จดหมายปะหน้า สำหรับส่งพร้อม Resume
500
Resume + Cover Letter ***
บริการครบชุด ราคาพิเศษที่
2,000
     
Types/ประเภท

Classic/Mid level

การสมัครงาน โดยมีประสบการณ์ทำงาน

มากกว่า 3 ปี แต่ ไม่เกิน 5 ปี

หรือ ท่านที่ต้องการสมัครงานในตำแหน่ง Supervisor, Assistant Manager

Price/ ราคา

Resume

1.ผู้ทำงาน ที่มีประสบการณ์ทำงาน มากกว่า 3 ปี up ขึ้น

2.ผู้ที่ต้องการทำงานตำแหน่งผู้บริหารระดับ Mid level หรือ ต้องการสมัครงานในตำแหน่ง Supervisor หรือ ระดับ Manager

3. ผู้ที่มีประวัติการเปลี่ยนงานบ่อย (ประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี)

2,500
Cover Letter จดหมายปะหน้า สำหรับส่งพร้อม Resume
700
Resume + Cover Letter ***
บริการครบชุด ราคาพิเศษที่
3,000
     
Types/ประเภท

Executive Level

การสมัครงาน โดยมีประสบการณ์ทำงาน

ตั่งแต่ 5 ปี ขึ้น ไป

หรือ ท่านที่ต้องการสมัครงานในตำแหน่ง Manager, Senior Manager , VP's, Senior VP's and GM

Price/ ราคา

Resume

1. ผู้ทำงานที่มีประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ขึ้นไป
3,500
2. ผู้ที่ต้องการทำงานในตำแหน่งผู้บริหาร Executive หรือ ในระดับ Manager up หรือ Senior Manager หรือ ระดับ GM ขี้นไป
Cover Letter จดหมายปะหน้า สำหรับส่งพร้อม Resume
1,000
Resume + Cover Letter ***
บริการครบชุด ราคาพิเศษที่
4,000
     
Types/ประเภท

CAREER CHANGE

Price/ ราคา
Resume 1. ผู้เปลี่ยนสายงานจากประสบการณ์ทำงานเดิม
5,000
2. ผู้ต้องการทำงาน ในสาขาอาชีพที่ไม่มีประสบการณ์
Cover Letter จดหมายปะหน้า สำหรับส่งพร้อม Resume
1,500
Resume + Cover Letter ***
บริการครบชุด ราคาพิเศษที่
6,000
     
Types/ประเภท

CEO / CFO/ Level

การสมัครงานในตำแหน่ง Executive VP's, Presidents, CEO's

Price/ ราคา
Resume ผู้ที่ต้องการสมัครงานในตำแหน่งระดับผู้บริหารระดับ CEO/Officer Level
10,000
Cover Letter จดหมายปะหน้า สำหรับส่งพร้อม Resume
2,000
Resume + Cover Letter ***
บริการครบชุด ราคาพิเศษที่
11,000
     
Types/ประเภท

SPECIALTY Resumes

การสมัครงานในตำแหน่ง สำหรับ อาชีพเฉพาะทาง

Price/ ราคา

Resume

IT, Engineer ( 1-4)

1. ผู้ทำงานในสายงานของ IT, Engineer ประสบการณ์ 1-4 ปี
2,000

Cover Letter

จดหมายปะหน้า
500
Resume + Cover Letter ***
บริการครบชุด ราคาพิเศษที่
1,700
     

Resume

IT, Engineer ( 5+ years)

2. ผู้ทำงานในสายงานของ IT, Engineer ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป
3,000

Cover Letter

จดหมายปะหน้า
1,000
Resume + Cover Letter ***
บริการครบชุด ราคาพิเศษที่
3,500
     

Resume

For Government / Federal

3. ผู้ต้องการสมัครงานในสายงานของส่วนราชการต่างๆ
2,000
Cover Letter จดหมายปะหน้า สำหรับส่งพร้อม Resume
1,000
Resume + Cover Letter ***
บริการครบชุด ราคาพิเศษที่
2,500
     

Resume

For NON-Profit Industry

4. ผู้ต้องการสมัครงาน ในหน่วยงาน หรือ องค์กรไม่หวังผลกำไร
2,000