Thursday November 26, 2015  
 
     
 
MissConsult Menu News letter
 
 
       Expert Tips >> คำศัพท์ที่ใช้ในการสมัครงาน
 

คำศัพท์ที่ใช้ในการสมัครงาน
By Career Coach., MissConsult.com


คำศัพท์ที่ใช้ในการสมัครงาน
 
www.missconsult.com Bangkok Sep, 04, 2006::: เนื่องจากในการสมัครงานทุกครั้งเราจะต้องพบกับคำศัพท์เป็นจำนวนมาก และ หากเราสามารถแปลคำศัพท์ได้คล่องทุกคำ ก็จะช่วยให้กรอกข้อมูลต่างได้ง่าย และ ถูกต้องมากขึ้น สำหรับคำศัพท์ที่มักเจอบ่อยๆ และ ควรจำมีดังนี้
 
คำศัพท์ที่พบในแบบฟอร์มใบสมัครงานเป็นภาษาอังกฤษ
 
Photo Attached here:
ให้ติดรูปถ่ายบริเวณนี้
Position applied for / Position Sought/ Position Desired
ตำแหน่งที่ต้องการสมัครเข้าทำงาน
Salary Expected
เงินเดือนที่เราคาดหวัง
Personal Data
ข้อมูลส่วนตัวของเรา เช่น อายุ เพศ การศึกษา เป็นต้น
Present Address
ที่อยู่อาศัย ปัจจุบัน เช่น บางคนบ้านเกิดอยู่ต่างจังหวัด แต่ปัจจุบันอยู่กรุงเทพ ก็ให้ใส่ที่อยู่ที่อยู่ปัจจุบัน
Permanent Address
ที่อยู่อาศัย ถาวร เช่น ที่อยู่ของบ้านเกิดเรา บ้านที่เป็นของเรา ไม่ใช่หอพัก หรือ ห้องเช่า
Nationality
สัญชาติ
Race
เชื้อชาติ
Religion
ศาสนา ได้แก่ พุทธ (Buddhism) คริสต์ (Christian) หรือ อิสลาม (Islam)
Identification Card number (ID Card)
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
Issued by
ออกโดย ส่วนใหญ่จะใช้กับบัตรประจำตัวประชาชน
Marital Status
สถานภาพการสมรส เช่น โสด (Single) สมรส (Married ) เป็นหม้าย (Widowed) หรือ หย่าร้าง (Divorce)
Reasons for leaving
เหตุผลที่ออกจากงาน กรณีที่เคยทำงานจากที่อื่นมาก่อน
Military status
สถานะภาพทางทหาร
Person to notify in case of emergency
ให้ระบุชื่อบุคคลที่บริษัทสามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน เช่น มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับเรา หรือ ทำให้บริษัทเสียหาย
Equivalent qualification
วุฒิเทียบเท่า
Employment Certificate/Letter of recommendation
ใบรับรองการผ่านงาน
Related Field
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือ สาขาสายอาชีพที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ถูกใส่ในตำแหน่งงาน
Extra-curricular Activities
กิจกรรมนอกหลักสูตร ที่ได้รับการฝึกอบรม
Special Skills
ความสามารถพิเศษต่างๆ เช่น เราอาจจะใส่ความสามารถทางด้าน คอมพิวเตอร์ การพิมพ์ดีด หรือ แม้นกระทั่ง การขับรถ
Guarantor
ผู้ค้ำประกัน
Vocational Certificate
วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช
Higher Registration Certificate
ระดับวุฒิการศึกษาระดับ ปวส
Graduate
จบการศึกษา วันที่จบ
Aim
เป้าหมายหรือ จุดมุ่งหมายในการทำงานของเรา
Job vacancies
ตำแหน่งงานว่าง หรือ ตำแหน่งงานที่ต้องการคน
Capability
ความสามารถ
Applicant Signature
ลายเซ้นต์ผู้สมัคร
 
คำศัพท์เกี่ยวกับตำแหน่งงานและ อาชีพ
 
Managing Director/President
กรรมการผู้จัดการ
Branch Manager
ผู้จัดการสาขา
Head of Department
หัวหน้าแผนก
Personnel Manager
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
Forman
หัวหน้าคนงาน
Export Officer
เจ้าหน้าที่ส่งออก
Broker
นายหน้า
Book-Keeper
พนักงานทำบัญชี
Auditor
ผู้ตรวจสอบ
Archeologist
สถาปนิก
Accountant
ฝ่ายบัญชี พนักงานบัญชี
Secretary
เลขานุการ
Interpreter
ล่าม
Senior Advisor
ที่ปรึกษาอาวุโส
Translator
พนักงานแปล
Proof-reader
พนักงานพิสูจน์อักษร
Bill collector
คนเก็บเงิน
Aviator
นักบิน
Sales
พนักงานขาย
Marketing
พนักงานฝ่ายการตลาด
Flight Attendant
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
คำศัพท์ และ ตำแหน่งงานข้างบน มักจะพบอยู่เสมอๆ ดังนั้น ควรจะจดให้ได้ เพื่อประโยชน์ในการกรอกข้อมูล ในการสมัครงาน และ สร้างความประทับใจต่อบริษัทที่เปิดรับ
สำหรับตำแหน่งงานที่ไม่มีอยู่ข้างบน สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้

 
     
     
 
   
 
                   
 
 

 

      14th Flr.,Q.Hourse Asoke Bldg.,
      66 Sukhumvit 21 ,North Klongtoey,
      Wattana,Bangkok 10110
      Contact us info@missconsult.com
      Map : แผนที่

    

 
   
©2011 MISSCONSULT ALL RIGHTS RESERVED